Adroddiad Hanes Cerbydau A Gwirio Vin

Vehicle History Report

Adroddiadau Hanes Cerbydau

Mae llawer o bobl nad ydynt yn gallu fforddio prynu car newydd, neu yn prynu car cyntaf ar gyfer un o'u plant. Does neb eisiau prynu lemwn, neu gerbyd sydd wedi bod mewn damwain drwg, ac mae pawb eisiau i brynu cerbyd cyn-berchen sy'n fwy neu lai mewn cyflwr da. Os ydych yn bwriadu prynu car cyn-berchen mae llawer o bethau y mae angen i chi eu hystyried cyn penderfynu ar ba gar i brynu a gwneud buddsoddiad. Mae'n debyg mai un o'r pethau pwysicaf y gallwch chi ei wneud i ddiogelu eich hun rhag prynu cerbyd drwg yn prynu adroddiad hanes cerbyd, a elwir hefyd fel gwiriad vin.

Cyn prynu a-ymlaen llaw sy'n eiddo car, dylech ddod o hyd i cyntaf allan rhai ffeithiau sylfaenol am y car dan sylw i helpu i warantu eich bod yn gwneud yn fuddsoddiad doeth. A yw bod car yn lân ac yn sgleiniog 'n glws gyda stêm ffres injan glanhau eich bod yn edrych ar lemwn? A yw wedi bod mewn damwain car drwg, neu efallai ei fod wedi bod mewn llifogydd, neu'n waeth eto, a gafodd ei ddwyn? Drwy brynu adroddiad hanes car a rhedeg vin yn gwirio gallwch yn hawdd ateb rhai o'r cwestiynau hyn a llawer iawn mwy.

Bydd Lot o arbenigwyr yn dweud wrthych fod cael adroddiad hanes cerbyd ar y car eich bod yn ystyried prynu mae'n debyg, un o'r symudiadau smartest gallwch wneud wrth brynu car a ddefnyddir. Dydych chi byth yn gwybod beth allai fod car neu lori arbennig wedi bod trwy yn ei oes. Byddech yn rhyfeddu at faint o bethau y gellir eu cuddio gan glanhau manylion mewnol ac allanol mawr ac yn braf, sgleiniog, cot newydd o baent.

Adroddiadau hanes cerbyd a gwiriadau vin yn ffordd wych i wirio hanes o ddefnyddio bron yn holl geir a lorïau. Mae'r adroddiadau hyn yn darparu brynwyr sydd â chofnod o hanes geir yn seiliedig ar y rhif cyfresol gerbydau (GWIN), ac maent yn gwirio hanes car drwy vin. Bydd gwiriad rhif vin yn dangos pethau o DMV a chofnodion yswiriant, fel twyll odomedr posibl, yn cofio am hynny cefnwyr cerbydau a hefyd gyfraith lemwn prynu, a hefyd yn bwysicach byddant yn dangos mân neu ddifrod gwrthdrawiad mawr. Weithiau wybodaeth hefyd ar gael ynghylch a yw'r cerbyd yn gar fflyd neu ei brynu o fflyd car rent.

Rhif Vin Gwirio

Mae llawer o wefannau ar-lein i wirio hanes car a gwneud vin chwiliad rhif. Adroddiadau hanes cerbyd a gwiriadau vin ar gael ar gyfer popeth o geir a lorïau a SUV i feiciau modur, ATV yn (Pob Cerbydau Tir) Vin Checka Cherbydau Hamdden (RV yn).

Faint o adroddiadau hyn yn costio amrywio o gwerthwr i werthwr ac fel arfer o gwmpas $20 i $40 ddoleri. Fel arfer, mae'r rhai sy'n hysbysebu am ddim yn unig decoders, y byddwn yn cyrraedd yn hwyrach. Prynu adroddiad hanes cerbyd yn bris bach i'w dalu am gael rhywfaint o dawelwch meddwl am y cerbyd rydych ar fin ei brynu. Mae hefyd yn swm bach o arian i dalu pryd y gallai fod o bosibl arbed miloedd o ddoleri mewn problemau gyda'r car mewn atgyweirio mecanyddol i lawr y ffordd. Mae llawer o amser pan fydd rhywun yn gwerthu car ni fyddant yn dweud wrthych am broblemau gyda'r car. Hyd yn oed ar ôl y prawf gyrru car ac yn edrych drosodd yn dda iawn, efallai na fyddwch yn sylwi ar bopeth sy'n o'i le ar y car. Hyd yn oed pan fyddwch yn cymryd y car at eich mecanic, efallai y byddant yn colli pethau bob hyn a hyn.

Felly, nawr gallwch weld pam cael adroddiad hanes cerbyd a gwneud gwiriad vin mor bwysig iawn. Bydd yn caniatáu i chi i wneud penderfyniad mwy gwybodus am y cerbyd yr ydych yn meddwl am brynu. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn costio tua $20 i $40 a bod yn ei wneud yn ddim brainer. Mae'n swm bach o arian i chi fuddsoddi a fydd yn eich helpu i osgoi cerbyd sy'n eistedd yn y siop trwsio yn gyson ac yn dod i ben i fyny yn costio tunnell o arian i chi.

Sut i Gwiriwch A Rhif Vin

Gwirio Adolygiadau Cheap Adroddiadau Hanes Car Cheap A Vin Gorau