Kurtumm Daah-

Kurtumm Daah-

Waayo-aragnimo u gaar ah oo qaab la soo dhaafay ma dammaanad qaadi natiijooyinka mustaqbalka! Kurtumm, taasina waa Buuro Wadal, iyo waa non-ka wakiil ah macaamiisha oo dhan; xisaabaad gaar ah waxaa laga yaabaa in qaab xun yahay in lagu tilmaamay. Internet Suuq halis oo had iyo jeer waxaa jira iman kara khasaaraha. Natiijada kala duwanaan karaan. Haddii aadan haysan caasimada dheeraad ah in aad awoodi karto in ay lumiyaan, in aadan maal suuqa Internet Suuq-ka.