Uttalelser Disclosure

Uttalelser Disclosure

Unike opplevelser og tidligere forestillinger ikke garantere fremtidige resultater! Uttalelser heri er uønsket og er ikke representative for alle klienter; enkelte kontoer kan ha dårligere ytelse enn det som er angitt. Internet Marketing innebærer risiko, og det er alltid en mulighet for tap. Dine resultater kan variere. Hvis du ikke har den ekstra kapital som du har råd til å tape, du bør ikke investere i Internet Marketing markedet.