Гэрчилгээ, тодруулга

Гэрчилгээ, тодруулга

Өвөрмөц туршлага, сүүлийн тоглолт нь ирээдүйн үр дүнг баталгаа болохгүй! Гэрчилгээ Энд хүсээгүй бөгөөд бүх үйлчлүүлэгч бус төлөөлөл байна; Тодорхой данс гэж заасан байснаас муу үр дүнг байж болно. Интернэт маркетинг эрсдэлтэй үргэлж алдагдал боломж байна. Таны үр дүн өөр өөр байж болно. Та алдах төлж болно нэмэлт хөрөнгө байхгүй бол, Хэрэв та Интернэт маркетингийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт байх ёстой.