Рекоа за нас Обелоденување

Рекоа за нас Обелоденување

Единствени искуства и последните настапи не гарантираат идните резултати! Рекоа за нас во овој текст се несакани и не се репрезентативни за сите клиенти; одредени сметки може да имаат полоши резултати од оној означен. Интернет маркетинг вклучува ризик и секогаш постои потенцијал за губење. Вашите резултати може да се разликуваат. Ако немате екстра капитал што ќе може да си дозволи да губи, вие не треба да се инвестира во маркетинг на пазарот на интернет.