Tystebau Datgelu

Tystebau Datgelu

Nid yw profiadau unigryw a pherfformiadau yn y gorffennol yn gwarantu canlyniadau yn y dyfodol! Tystebau hyn yma yn ddigymell ac maent yn anghyfrannol gynrychioliadol o'r holl gleientiaid; Gall cyfrifon rhai yn cael perfformiad yn waeth na'r hyn a nodwyd. Marchnata ar y Rhyngrwyd yn cynnwys risg ac mae yna bob amser y posibilrwydd o golli. Efallai y bydd eich canlyniadau yn amrywio. Os nad oes gennych y cyfalaf ychwanegol y gallwch ei fforddio colli, ni ddylech fuddsoddi yn y farchnad Marchnata ar y Rhyngrwyd.