Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

HÃY ĐỌC! http://www.knwautobody.com YÊU CẦU XEM XÉT VÀ AS A ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP SỬ DỤNG http://www.knwautobody.com.

BY TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY BẠN ĐẠI DIỆN RẰNG BẠN CÓ QUYỀN ĐẦY ĐỦ CHO ĐẠO LUẬT ĐỂ BIND YOURSELF, BÊN THỨ BA, CÔNG TY, HAY PHÁP NHÂN, VÀ SỬ DỤNG VÀ / HOẶC TƯƠNG TÁC, AS WELL AS LIÊN TỤC SỬ DỤNG hoặc tương tác, VỚI TRANG WEB CỦA BẠN ĐÃ ĐỌC CẤU VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CŨNG NHƯ THỎA THUẬN KHÁC MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ XEM TRÊN TRANG WEB.

Khi xem, THĂM, SỬ DỤNG, Hoặc tương tác với http://www.knwautobody.com HOẶC VỚI BẤT CỨ BANNER, POP-UP, QUẢNG CÁO HAY LÀ XUẤT HIỆN TRÊN IT, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH SÁCH NÀY ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH RIÊNG http://www.knwautobody.com.

http://www.knwautobody.com ĐẶC BIỆT chối truy cập đến bất kỳ cá nhân đó là BẢO MẬT CỦA ONLINE BẢO VỆ ACT CÁC TRẺ EM (CUP) HÀNH 1998.

http://www.knwautobody.com QUYỀN DENY ACCESS CHO BẤT KỲ NGƯỜI HAY VIEWER CHO BẤT CỨ LÝ DO HỢP PHÁP. THEO KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT, MÀ BẠN CHẤP NHẬN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ XEM, http://www.knwautobody.com LÀ ĐƯỢC THU THẬP DỮ LIỆU VÀ CỬA HÀNG VÀ THÔNG TIN CHO CÁC MỤC ĐÍCH CỦA LOẠI TRỪ VÀ SỬ DỤNG KHÁC NHIỀU.

NÀY ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG CÓ THỂ THAY ĐỔI TỪ THỜI GIAN THỜI GIAN. KHÁCH CÓ TRÁCH Affirmative, AS PHẦN CỦA VIỆC XEM XÉT CHO PHÉP TRUY CẬP http://www.knwautobody.com, Để giữ cho mình THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI THEO ĐÓ XEM NÀY ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG MỖI THỜI GIAN HỌ THĂM http://www.knwautobody.com.

BÊN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG

Khách thăm, người xem, người sử dụng, thuê bao, thành viên, các chi nhánh, hoặc khách hàng, gọi chung ỏ “Khách thăm,” là các bên thỏa thuận này. Các trang web và các chủ sở hữu và / hoặc các nhà khai thác là các bên thỏa thuận này, đây gọi tắt là “Website.”

SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY

Trừ khi bạn đã nhập vào một bản hợp đồng với trang web này ngược lại, du khách, người xem, thuê bao, thành viên, các chi nhánh, hoặc khách hàng không có quyền sử dụng thông tin này trong việc thương mại hay công cộng; họ không có được quyền phát sóng, sao chép nó, lưu nó, in, bán nó, hay xuất bản bất kỳ phần nào của nội dung của website này. Bằng việc truy cập các nội dung của website này, bạn đồng ý với điều kiện này tiếp cận và công nhận rằng việc sử dụng trái phép là bất hợp pháp và có thể đưa đến hình phạt dân sự hoặc hình sự. Một lần nữa, Khách không có bất kỳ quyền hạn gì để sử dụng các nội dung của, hoặc một phần của chúng, bao gồm cả cơ sở dữ liệu của nó, trang vô hình, trang được liên kết, mã cơ bản, hoặc tài sản trí tuệ khác mà trang web có thể chứa, vì lý do nào hoặc bất cứ việc gì. Để ghi nhận thực tế là nó có thể khó khăn để xác định số lượng chính xác thiệt hại phát sinh từ vi phạm quy định này, Khách đồng ý bồi thường cho chủ sở hữu của http://www.knwautobody.com với thường thiệt hại với số tiền của Mỹ. $100,000, hoặc là, nếu nó có thể được tính toán, các chi phí thực tế và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này, giá trị lớn hơn. Bảo đảm khách mà người đó hiểu rằng chấp nhận điều khoản này là một điều kiện của việc truy cập http://www.knwautobody.com và truy cập http://www.knwautobody.com sự chấp nhận.

SỞ HỮU WEBSITE HOẶC QUYỀN SỬ DỤNG, BÁN, PHÁT HÀNH NỘI DUNG WEBSITE NÀY

Các trang web và nội dung của nó đang thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu của trang web. Tài liệu chứa trên trang web phải được coi là độc quyền và có bản quyền. Khách không có quyền gì về nội dung trang web. Sử dụng nội dung trang web cho bất kỳ lý do là phạm pháp trừ khi nó được thực hiện với hợp đồng hay phép của trang web.

Siêu liên kết VỚI TRANG WEB, CO-XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU, “Framing” Và tham khảo SITE CẤM

Trừ khi được ủy quyền của website, không ai có thể siêu liên kết trang web này, hoặc một phần của chúng, (kể ra, nhưng không giới hạn, Biểu trưng, nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng thương hiệu hay liệu có bản quyền) để họ vì lý do nào. Hơn nữa, bạn không được phép để tham khảo các URL (địa chỉ trang web) của trang web này hoặc bất kỳ trang nào của trang web này trong bất kỳ phương tiện truyền thông thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự cho phép từ chúng tôi, bạn cũng không được phép 'khung’ trang web. Bạn đặc biệt đồng ý hợp tác với các trang web để loại bỏ hoặc bỏ kích hoạt bất kỳ hoạt động như vậy, và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh từ vi phạm quy định này. Để ghi nhận thực tế là nó có thể khó khăn để xác định số lượng chính xác thiệt hại phát sinh từ vi phạm quy định này, bạn đồng ý bồi thường cho chủ sở hữu của http://www.knwautobody.com với thường thiệt hại với số tiền của Mỹ. $100,000, hoặc là, nếu nó có thể được tính toán, các chi phí thực tế và thiệt hại thực tế do vi phạm quy định này, giá trị lớn hơn. Bạn đảm bảo rằng bạn hiểu rằng việc chấp nhận điều khoản này là một điều kiện của việc truy cập http://www.knwautobody.com và truy cập http://www.knwautobody.com sự chấp nhận.

KHUYẾN CÁO CHO NỘI DUNG CỦA TRANG WEB

http://www.knwautobody.com từ chối bất cứ trách nhiệm về tính chính xác của nội dung xuất hiện tại, liên kết với trên, hoặc được đề cập trên http://www.knwautobody.com. Khách thăm nhận mọi rủi ro liên quan đến xem, cách đọc, sử dụng, hay dựa vào những thông tin này. Trừ khi bạn có nếu không hình thành một hợp đồng rõ ràng trái ngược với chúng tôi, bạn không có quyền dựa vào bất kỳ thông tin trong tài liệu này là chính xác. Chúng tôi không đảm bảo như vậy.

TỪ BỎ ĐỐI TÁC HẠI GÂY RA CHO MÁY TÍNH HOẶC PHẦN MỀM CỦA BẠN từ tương tác với WEBSITE NÀY HAY NỘI DUNG CỦA NÓ. Khách chấp nhận các rủi ro do virút, WORMS, HOẶC yếu tố tác hại KHÁC.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại tới máy tính hay phần mềm của người truy cập hoặc bất kỳ người nào người truy cập sau đó giao tiếp với từ mã hư hỏng hoặc dữ liệu là vô tình truyền cho máy tính của người truy cập. Một lần nữa, điểm truy cập và tương tác với trang web này, hoặc các biểu ngữ hoặc pop-ups hay quảng cáo hiển thị bản, nguy cơ của riêng mình.

TỪ BỎ ĐỐI TÁC HẠI DO DOWNLOADS

Visitor tải thông tin từ trang web này có nguy cơ của riêng này. Website không bảo đảm rằng tải được miễn phí của mã làm hư máy tính, kể ra, nhưng không giới hạn, virus và sâu.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bằng cách xem, sử dụng, hoặc tương tác theo cách nào với trang web này, bao gồm các biểu ngữ, quảng cáo, hoặc pop-ups, tải, và như là một điều kiện của các trang web để cho phép xem hợp pháp của mình, Visitor mãi mãi khước từ mọi quyền khiếu nại về thiệt hại của bất kỳ và tất cả các mô tả dựa trên bất kỳ yếu tố nguyên nhân dẫn đến bất kỳ tác hại có thể, không có vấn đề làm thế nào ghê tởm hay mở rộng, vật lý hay tình cảm, hay dự đoán khó lường, cho dù cá nhân hay thương mại trong tự nhiên. Đối với bất kỳ khu vực pháp lý bây giờ mà có thể cho phép những loại trừ trách nhiệm tối đa của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền thanh toán của bạn, nếu có, cho việc sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, bạn đồng ý không bắt chúng ta chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại liên quan đến các vấn đề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong, hành vi của Thiên Chúa, chiến tranh, khủng bố, cuộc nổi loạn, bạo loạn, hoạt động tội phạm, thảm họa thiên nhiên, sự gián đoạn thông tin liên lạc hoặc cơ sở hạ tầng, tình trạng thiếu lao động hoặc gián đoạn (bao gồm cả các cuộc đình công bất hợp pháp), tình trạng thiếu nguyên liệu, và bất kỳ sự kiện khác mà không phải là trong vòng kiểm soát của chúng tôi.

BỒI THƯỜNG

Khách đồng ý rằng trong trường hợp anh ta gây ra thiệt hại cho chúng tôi hoặc một bên thứ ba như là kết quả của hoặc liên quan đến việc sử dụng http://www.knwautobody.com, Khách sẽ bồi thường cho chúng tôi, và, nếu áp dụng, bảo vệ chúng ta chống lại, bất kỳ khiếu nại bồi thường thiệt hại.

ĐỆ TRÌNH

Khách đồng ý như một điều kiện để xem, rằng bất kỳ thông tin liên lạc giữa khách và Website được coi là một trình. Các bài nộp, bao gồm cả một phần của chúng, đồ họa chứa bản, hoặc bất kỳ nội dung của bài nộp, sẽ trở thành tài sản độc quyền của trang web và có thể được sử dụng, mà không có sự cho phép thêm, cho sử dụng thương mại mà không cần xem xét bổ sung của bất kỳ loại nào. Khách đồng ý chỉ giao tiếp thông tin đó để Website, mà nó muốn mãi mãi cho phép các trang web để sử dụng trong bất kỳ cách nào nếu thấy phù hợp. “Bài nộp” cũng là một điều khoản của Chính sách Bảo mật.

THÔNG BÁO

Không có thông báo bổ sung của bất kỳ loại vì lý do nào được yêu cầu phải được trao cho khách và khách rõ ràng bảo đảm một sự hiểu biết rằng quyền để nhận được miễn là điều kiện để được phép xem hoặc tương tác với các trang web.

TRANH CHẤP

Là một phần của việc xem xét rằng các trang web yêu cầu cho xem, sử dụng hoặc tương tác với trang web này, Khách đồng ý sử dụng trọng tài ràng buộc đối với mọi khiếu nại, cuộc tranh luận, hoặc tranh cãi (“YÊU CẦU”) của bất cứ loại nào (cho dù trong hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc) phát sinh từ hoặc liên quan đến mua hàng này, sản phẩm này, bao gồm cả các vấn đề trưng cầu, vấn đề riêng tư, và về vấn đề sử dụng.

Trọng tài sẽ được tiến hành theo những nguyên tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ mà là có hiệu lực vào ngày tranh chấp được gửi đến Hiệp hội Trọng tài Mỹ. Thông tin về Hiệp hội Trọng tài Mỹ, quy luật của nó, và các hình thức của nó có sẵn từ Hiệp hội Trọng tài Mỹ, 335 Madison Avenue, Sàn nhà 10, New York, New York, 10017-4605. Xét xử sẽ diễn ra tại thành phố hay quận của chủ sở hữu của http://www.knwautobody.com.

Không có trường hợp người xem, visitor, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng có quyền ra tòa hoặc có một thử nghiệm ban giám khảo. Viewer, visitor, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng sẽ không có quyền tham gia vào các phát hiện trước khi xét xử, ngoại trừ theo quy định tại các quy tắc; bạn sẽ không có quyền tham gia như là một đại diện hoặc thành viên của bất kỳ lớp học của các bên tranh chấp liên quan đến bất kỳ đối tượng yêu cầu bồi thường để trọng tài; Quyết định của trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc với quyền hạn chế sự hấp dẫn.

Bên thắng sẽ được thanh toán bởi bên kia cho bất kỳ và tất cả các chi phí liên quan đến trọng tài tranh chấp, bao gồm cả phí luật sư, phí thu gom, phí điều tra, chi phí đi lại.

THẨM QUYỀN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến mua bán này sẽ được đưa ra trước một tòa án của pháp luật, trước- hoặc sau trọng tài, Viewer, visitor, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng đồng ý rằng thẩm quyền duy nhất và đúng là nhà nước và thành phố tuyên bố trong thông tin liên lạc của các chủ sở hữu trang web trừ trường hợp quy định ở đây. Trong trường hợp kiện tụng đó là trong một tòa án liên bang, tòa án hợp lệ là các tòa án liên bang gần nhất với các chủ sở hữu của http://địa chỉ www.knwautobody.com của.

LUẬT ÁP DỤNG

Viewer, visitor, thành viên, thuê bao hoặc khách hàng đồng ý rằng luật áp dụng đối với trách nhiệm được áp dụng, trong tất cả trường hợp, thể là của nhà nước của chủ sở hữu của http://www.knwautobody.com.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Người bán của sản phẩm này là:

Địa chỉ mail:

33 Perry phố
Westland, MI 48185
Hoa Kỳ

địa chỉ email liên lạc: admin@knwautobody.com,Tất cả các quyền.