Kushtet e Përdorimit

KUSHTET E PËRDORIMIT

JU LUTEM LEXONI! http://www.knwautobody.com kërkon marrjen në konsideratë PËR DHE si kusht për të lejuar përdorimin tuaj të http://www.knwautobody.com.

Duke hyrë ose përdorur këtë faqe ju përfaqësoni që ju kanë autoritetin e plotë të veprojnë për të lidhin VETEN, NDONJE PALËVE TË TRETA, KOMPANISË, Ose juridik, Dhe se koha tuaj dhe / ose BASHKEVEPRIMI, SI DHE vazhduar të përdorin OR ndërveprojnë, Me vend përbën TUAJ Duke lexuar dhe ranë dakord për këto kushtet e përdorimit si dhe marrëveshjet tjera që ne mund të postoni në këtë faqe interneti.

Me shikimin, I VIZITAVE, PËRDORIMI, OSE bashkëveprojmë me http://www.knwautobody.com ose me ndonjë BANNER, SHFAQEM, Ose reklamat që shfaqet në IT, Ju jeni dakord për të gjitha dispozitat e këtij Kushtet e përdorimit Politika dhe Politikën e Privatësisë E http://www.knwautobody.com.

http://www.knwautobody.com VECANTE Mohon AKSES NË ÇDO INDIVID QE mbulohet nga ONLINE AKTIT mbrojtjen e privatësisë e Fëmijëve (CUP) I 1998.

http://www.knwautobody.com REZERVON TË DREJTËN të refuzojnë qasjen në ndonjë personi ose Viewer për ndonjë arsye e ligjshme. Sipas kushteve të politikës për privatësi, CILAT JU pranojnë si një kusht për shikimin, http://www.knwautobody.com ESHTE lejuar për të mbledhur dhe ruajtur të dhënat dhe informacion për qëllimin e përjashtimit dhe për përdorime shumë TJERA.

Këto shprehje të marrëveshjes PERDORIMIT mund të ndryshojë herë pas here. Vizitorët KENI Detyra afirmative, SI PJESË E konsideratë për leje për të hyrë në http://www.knwautobody.com, Për të mbajtur veten INFORMUAR e ndryshimeve të tilla Duke shqyrtuar këtë Kushtet e përdorimit FAQEN çdo herë ata Vizitoni http://www.knwautobody.com.

PALËT NË KUSHTET E MARRËVESHJES PËRDORIMIT

Vizitorët, shikuesit, përdoruesit, pajtimtarë, Anëtarët, affiliates, ose konsumatorët, kolektivisht referuara në këtë dokument si “Vizitorët,” janë palë e kësaj marrëveshjeje. Faqen dhe pronarët e saj dhe / ose operatorët janë palë në këtë marrëveshje, ketu referuara si “Website.”

PËRDORIMI I INFORMACIONIT nga ky website

Nëse nuk keni hyrë në një kontratë të shprehur me shkrim me këtë faqe interneti për të kundërtën, vizitorët, shikuesit, pajtimtarë, Anëtarët, affiliates, ose konsumatorët nuk kanë të drejtë të përdorë këtë informacion në një mjedis tregtar apo publik; ata nuk kanë të drejtë për të transmetuar atë, kopje atë, shpëtuar atë, print it, shesin atë, ose të publikojë ndonjë pjesë e permbajtjes se kesaj faqeje. Duke hyrë në përmbajtjen e kësaj faqe interneti, ju pranoni këtë gjendje të qasjes dhe ju duhet ta dini se çdo përdorim i paautorizuar është e paligjshme dhe mund të ju nënshtrohen masave civile a penale. Përsëri, Vizitor nuk ka të drejta whatsoever për të përdorur përmbajtjen e, ose pjesë të tyre, duke përfshirë bazat e të dhënave të saj, Faqet e padukshme, Faqet e lidhura, Kodi themelor, ose pronë tjetër intelektuale site mund të përmbajë, për ndonjë arsye ose për ndonjë përdorim whatsoever. Në njohjen e faktit se ajo mund të jetë e vështirë të përcaktoj sasinë e dëmeve saktë që lindin nga shkelja e kësaj dispozite, Visitor pajtohet për të kompensuar pronarët e http://www.knwautobody.com me dëmeve të likuiduara në vlerë prej SHBA. $100,000, ose, nëse mund të llogaritet, kostot aktuale dhe dëmet aktuale për shkelje të kësaj dispozite, cilado që është më e madhe. Garanton Visitor se ai ose ajo e kupton se pranimi i kësaj dispozite është një kusht i qasjes http://www.knwautobody.com dhe se qasja në http://www.knwautobody.com përbën pranimin.

PRONËSIA E WEBSITE ose të drejtë përdorimi, SHITJE, PUBLIKIMI PËRMBAJTJA E KËTIJ WEBSITE

Faqja e internetit dhe përmbajtja e saj janë në pronësi apo licencuar nga pronari e internetit e. Materiale të përmbajtura në faqen e internetit duhet të konsiderohet të jetë i pronarit dhe copyright. Vizitorët nuk kanë të drejta whatsoever në përmbajtjen e site. Përdorimi i përmbajtjen e internetit për ndonjë arsye është e paligjshme, nëse nuk është bërë me kontratë të shprehur apo lejen e internetit.

Hyperlinking PËR VENDIN, CO-branding, “Inkuadrim” DHE referenca SITE NDALUAR

Përveç nëse shprehimisht nga faqen, askush nuk mund të hyperlink këtë faqe, ose pjesë të tyre, (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, Logotypes, marka tregtare, branding apo materiale copyright) të tyren për ndonjë arsye. Veç kësaj, ju nuk jeni i lejuar për referencë URL (Adresa e internetit) e kësaj faqe interneti apo ndonjë faqe e kësaj faqe interneti në çdo media tregtare apo jo-komerciale pa lejen e shprehur nga ne, as nuk ju lejohet të 'frame’ site. Ju në mënyrë specifike bien dakord të bashkëpunojnë me faqen e internetit për të hequr apo de-aktivizoni aktivitete të tilla, dhe të jetë përgjegjës për të gjitha dëmet që rrjedhin nga shkelja e kësaj dispozite. Në njohjen e faktit se ajo mund të jetë e vështirë të përcaktoj sasinë e dëmeve saktë që lindin nga shkelja e kësaj dispozite, jeni dakord për të kompensuar pronarët e http://www.knwautobody.com me dëmeve të likuiduara në vlerë prej SHBA. $100,000, ose, nëse mund të llogaritet, kostot aktuale dhe dëmet aktuale për shkelje të kësaj dispozite, cilado që është më e madhe. Ju garantoni se ju e kuptoni se pranimi i kësaj dispozite është një kusht i qasjes http://www.knwautobody.com dhe se qasja në http://www.knwautobody.com përbën pranimin.

DISCLAIMER PËR PËRMBAJTJEN E FAQES

http://www.knwautobody.com poshtë çdo përgjegjësi për saktësinë e shfaqen në përmbajtjen, lidhur në, ose të përmendura në http://www.knwautobody.com. Vizitorët marrë përsipër gjithë rrezikun që lidhet me shikimin, lexim, përdorim, ose duke u mbështetur në këtë informacion. Nëse nuk e kanë formuar ndryshe një kontratë të shprehur në kundërshtim me ne, ju nuk keni të drejtë të mbështetet në çdo informatat e përmbajtura në këtë dokument si të sakta. Ne nuk bëjmë garanci të tillë.

DISCLAIMER PËR dëmit të shkaktuar në kompjuterin tuaj ose software nga bashkëveprojmë me këtë faqe interneti ose përmbajtjen e saj. VIZITOR merr të gjitha rrezikun e viruseve, Worms, Ose faktorët e tjerë korruptimit.

Ne supozojmë asnjë përgjegjësi për dëmtimin e kompjuterëve apo software e vizitorit ose çdo person vizitori më pas komunikon me nga kodi korruptimit apo të dhëna që është kaluar pa dashje në kompjuterin e vizitorit. Përsëri, Pikëpamjet vizitor dhe bashkëvepron me këtë faqe, ose parulla ose pop-ups ose reklamat shfaqet mbi të, në rrezikun e tij.

DISCLAIMER PËR dëmin e shkaktuar nga Shkarkime

Vizitor downloads informacionit nga kjo faqe në këtë rrezik vetë. Faqja e internetit e bën asnjë garanci se shkarkimet janë të lirë të kodeve korruptuese kompjuterike, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, viruset dhe krimbat.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Me shikimin, përdorim, ose bashkëveprojmë në çfarëdo mënyre me këtë faqe, duke përfshirë edhe parulla, reklamat, ose pop-ups, Shkarkime, dhe si një kusht i internetit për të lejuar shikimin e tij të ligjshëm, Visitor përgjithmonë heq dorë nga të gjitha të drejtë për pretendimet e dëmtimit të çdo dhe të gjitha përshkrim të bazuara në ndonjë faktor shkakor rezultuar në ndonjë dëm të mundshëm, pa marrë parasysh sa i urryer apo gjera, qoftë fizike apo emocionale, parashikueshme ose paparashikuar, qoftë personale apo komerciale në natyrë. Për çdo juridiksionet që tani mund të lejojë për këto përjashtime përgjegjësinë tonë maksimale nuk do të kalojë shumën e paguar nga ju, nëse ndonjë, për përdorimin e faqen tonë të internetit ose shërbimit.

Përveç kësaj, ju nuk pranoni të na mbajë përgjegjës për asnjë dëmtim që lidhen me çështjet e përtej kontrollit tonë, duke përfshirë por jo kufizuar në, veprime të Perëndisë, luftë, terrorizëm, kryengritje, trazirat, aktivitet kriminal, fatkeqësitë natyrore, përçarje e komunikimit apo infrastrukturës, mungesat e punës ose ndërprerje (duke përfshirë grevat e paligjshme), mungesa e materialeve, dhe ndonjë ngjarje tjetër të cilat nuk janë në kontrollin tonë.

Dëmshpërblimi

Visitor pajtohet se në rast se ai shkakton dëme për ne ose një pale të tretë, si rezultat i, ose në lidhje me përdorimin e http://www.knwautobody.com, Vizitor do të na dëmshpërblejë për, dhe, nëse është e zbatueshme, na mbrojtur kundër, çdo pretendim për dëme.

PARASHTRESAT

Visitor pajtohet si kusht për shikimin, që çdo komunikim ndërmjet vizitor dhe Website konsiderohet një parashtresë. Të gjitha aplikimet, përfshirë pjesë të tyre, graphics përmbante mbi të, apo çfarëdo të përmbajtjes së dorëzimit, do të bëhet pronë ekskluzive e internetit dhe mund të përdoret, pa lejen e mëtejshme, për përdorim komercial pa marrë në konsideratë shtesë të çdo lloji. Visitor pranon të komunikojë vetëm për këtë informacion në faqen e internetit, që dëshiron të përgjithmonë lejuar Website për të përdorur në ndonjë mënyrë si ajo e sheh të arsyeshme. “Parashtresat” është gjithashtu një dispozitë e Privacy Policy.

NJOFTIM

Asnjë njoftim shtesë të çdo lloji për ndonjë arsye është e nevojshme t'i jepet vizitorëve dhe Visitor shprehimisht garanton një kuptim se e drejta në njoftim është hequr dorë si kusht për leje për të parë apo të ndërveprojnë me faqen e internetit.

Mosmarrëveshjet

Si pjesë e shqyrtimit se internetit kërkon për shikimin, përdorur ose bashkëveprojmë me këtë faqe interneti, Visitor pajtohet për të përdorur arbitrazhin detyrueshme për çdo kërkesë, mosmarrëveshje, ose polemika (“KËRKESA”) të çdo lloji (nëse në kontratë, dhimbje reumatike ose ndryshe) që dalin nga ose në lidhje me këtë blerje, ky produkt, duke përfshirë çështjet e joshje, Çështjet e privatësisë, dhe kushtet e çështjeve përdorimit.

Arbitrazhi do të zhvillohet sipas rregullave të Shoqatës Amerikane Arbitrazhit të cilat janë në fuqi në datën e një mosmarrëveshje i paraqitet Shoqatës Amerikane Arbitrazhit. Informacion rreth Shoqatës Amerikane Arbitrazhit, rregullat e tij, dhe format e saj janë në dispozicion nga Shoqatës Amerikane Arbitrazhit, 335 Madison Avenue, Kat 10, Nju Jork, Nju Jork, 10017-4605. Dëgjimi do të mbahet në qytetin apo qarkun e pronarit të http://www.knwautobody.com.

Në asnjë rast shikuesit, vizitor, anëtar, parapaguesi ose konsumatori të ketë të drejtën për të shkuar në gjykatë ose të ketë një gjykim të jurisë. Shikues, vizitor, anëtar, parapaguesi ose konsumatori nuk do të kenë të drejtën për t'u angazhuar në zbulimin paraprake përveç rasteve të parashikuara në rregullat e; ju nuk do të kenë të drejtë të marrin pjesë si përfaqësues apo anëtar i ndonjë klase të paditësve kanë të bëjnë me ndonjë pretendim i nënshtrohet arbitrazhit; Vendimi i arbitrit do të jetë përfundimtar dhe detyrues me të drejta të kufizuara të apelit.

Pala mbizotëruese do të rimbursohen nga pala tjetër për çdo dhe të gjitha shpenzimet lidhur me arbitrazhin mosmarrëveshjeve, duke përfshirë tarifat e avokatit, Tarifat e mbledhjes, Tarifat e hetimit, shpenzimet e udhëtimit.

JURIDIKSIONI DHE VENDI

Nëse ndonjë çështje në lidhje me këtë blerje, do të sillet para një gjykate të ligjit, para- ose post-arbitrazhit, Shikues, vizitor, anëtar, parapaguesi ose konsumatori bie dakord për të se juridiksioni i vetëm dhe i duhur për të qenë shteti dhe qyteti deklaruar në informacionin e kontaktit të internetit pronarit, përveç nëse ndryshe është specifikuar këtu. Në rast se kontesti është në një gjykatë federale, gjykata e duhur do të jetë gjykatës federale afërt me pronarin e http://www.knwautobody.com së adresë.

LIGJI NË FUQI

Shikues, vizitor, anëtar, parapaguesi ose konsumatori bie dakord që ligji i zbatueshëm për të zbatohet do të, në të gjitha rastet, të jetë ajo e shtetit të pronarit të http://www.knwautobody.com.

INFORMACION KONTAKTONI

Shitësi i këtij produkti është:

Adresën postare:

33 Perry Rruga
Westland, MI 48185
Shtetet e Bashkuara

Miqve tuaj: admin@knwautobody.com,Të gjitha të drejtat e rezervuara.