Warunki korzystania z serwisu

WARUNKI UŻYTKOWANIA

PROSZĘ PRZECZYTAJ! http://www.knwautobody.com wymaga uwzględnienia ZA I jako warunek POZWOLIĆ UŻYTKOWANIA http://www.knwautobody.com.

Poprzez dostęp i Korzystając z tej strony oświadczasz, że masz PEŁNEGO upoważnienie do działania DO zwiążesz się, OSOBY TRZECIE, FIRMA, Lub prawna, I że korzystanie I / LUB WSPÓŁPRACA, JAK RÓWNIEŻ Dalsze korzystanie lub interakcji, Z miejscem wyrażasz PO przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych warunków użytkowania, jak również innych umów, które staramy się zamieszczać NA STRONIE.

Przeglądając, Z WIZYTĄ, UŻYWAĆ, LUB interakcji z http://www.knwautobody.com lub z jakimkolwiek BANNER, POP-UP, Lub reklamowych, które się pojawi NA NIEJ, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia tej Zasady użytkowania oraz Politykę prywatności http://www.knwautobody.com.

http://www.knwautobody.com SPECJALNIE blokuje dostęp do żadnej konkretnej osoby, która jest objęta przez dzieci jest Online Privacy Protection ACT (CUP) Z 1998.

http://www.knwautobody.com zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do żadnej osoby lub Viewer dla wszelkich legalnych POWODU. Zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, KTÓRYCH PRZYJĘCIE jako warunek OGLĄDANIA, http://www.knwautobody.com może zbierać i przechowują dane i informacje w celu wykluczenia i dla wielu innych używa.

Regulamin korzystania z umowy MOŻE ZMIENIĆ od czasu do czasu. Zwiedzający mają twierdzącą OBOWIĄZKÓW, AS część wynagrodzenia o zgodę na dostęp HTTP://www.knwautobody.com, Informować się o takich zmianach wpis zostanie chodzi o stronę, użyj każdej wizycie http://www.knwautobody.com.

STRONY warunków umowy USE

Gości, widzów, użytkowników, abonentów, Członkowie, stowarzyszone, lub klientów, zbiorczo określa się tu jako “Gości,” są stronami tej umowy. Strona internetowa i jej właściciele i / lub operatorzy są stronami tej umowy, dalej zwane “Strona WWW.”

WYKORZYSTANIE INFORMACJI Z TEJ STRONY

Jeśli nie zawarły pisemnej umowy z tej witryny przeciwnie, gości, widzów, abonentów, Członkowie, stowarzyszone, lub klienci nie mają prawa do korzystania z tych informacji w warunkach komercyjnych lub publicznych; nie mają prawa go transmisji, skopiować go, Zapisz to, wydrukować, sprzedaj to, lub publikowania jakichkolwiek fragmentów zawartości tej stronie. Poprzez dostęp do zawartości tej strony, zgadzasz się na ten warunek dostępu i przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie nieautoryzowane użycie jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Ponownie, Odwiedzający ma żadnych praw do korzystania z treści, lub ich fragmenty, w tym jego baz danych, niewidzialne strony, powiązane strony, Kod podstawowy, lub innej własności intelektualnej witryna może zawierać, z dowolnego powodu lub z użyciem jakiejkolwiek. W uznaniu faktu, że może to być trudne do określenia dokładnych szkody wynikające z naruszenia tego przepisu, Użytkownik zgadza się zrekompensować właścicielom http://www.knwautobody.com z kary umownej w wysokości USA. $100,000, lub, Jeśli można obliczyć, rzeczywiste koszty i rzeczywiste odszkodowanie za naruszenie tego przepisu, którykolwiek jest większy. Warranty gości, że on rozumie, że przyjęcie tego przepisu jest warunkiem dostępu do http://www.knwautobody.com i uzyskiwania dostępu do http://www.knwautobody.com oznacza akceptację.

WŁASNOŚĆ STRONIE lub prawa do korzystania, SPRZEDAM, PUBLISH treści na tej stronie

Strona internetowa i jej zawartość jest własnością lub licencjonowane przez właściciela witryny. Materiał zawarty na stronie internetowej musi być uznane za prawnie zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Zwiedzający mają żadnych praw w treści witryny. Korzystanie z zawartości strony internetowej z dowolnego powodu jest niezgodna z prawem, chyba że odbywa się to za wyraźną zgodą lub umowy na stronie internetowej.

Linkowania NA STRONIE, Co-branding, “Oprawianie” I pozycjonowanie stron ZABRONIONE

O ile nie jest to wyraźnie przewidziane stronie, nikt nie może hiperłącze tej strony, lub ich fragmenty, (Łącznie, ale nie ograniczając się do, logotypy, znakami towarowymi, marki lub materiałów chronionych prawem autorskim) do nich z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, nie masz uprawnień do odniesienia URL (adres strony internetowej) z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek strony tej witryny w dowolnych mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wyraźnej zgody nami, ani nie jest dozwolone na "ramie’ Strona. Użytkownik wyraźnie zgadza się na współpracę z Serwisu usunąć lub dezaktywować żadnych takich działań, i odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszania tego przepisu. W uznaniu faktu, że może to być trudne do określenia dokładnych szkody wynikające z naruszenia tego przepisu, zgadzasz się, aby zrekompensować właścicielom http://www.knwautobody.com z kary umownej w wysokości USA. $100,000, lub, Jeśli można obliczyć, rzeczywiste koszty i rzeczywiste odszkodowanie za naruszenie tego przepisu, którykolwiek jest większy. Użytkownik oświadcza, że ​​rozumie, że przyjęcie tego przepisu jest warunkiem dostępu do http://www.knwautobody.com i uzyskiwania dostępu do http://www.knwautobody.com oznacza akceptację.

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI STRONY

http://www.knwautobody.com wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za prawdziwość treści pojawiające się na, powiązana na, lub wymienione na http://www.knwautobody.com. Byli wziąć na siebie ryzyko związane z oglądania, czytanie, za pomocą, lub opierając się na informacji. Chyba że inaczej powstaje wyraźne zamówienia przeciwnie z nami, nie masz prawa do powoływania się na wszelkich informacji zawartych w niniejszym dokumencie, jak dokładne. Nie dajemy taką gwarancję.

ZASTRZEŻENIE za szkodę wyrządzoną DO KOMPUTERA LUB OPROGRAMOWANIA interakcję z tej witryny lub jej zawartości. STREFA ponosi wszelkie ryzyko wirusów, WORMS, Lub innych czynników zgorszenie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia komputera lub oprogramowania odwiedzającego lub każdej osoby odwiedzający następnie komunikuje się z kodu zgorszenie lub danych, które są przekazywane do komputera przypadkowo odwiedzającego. Ponownie, odsłon użytkownik i współdziała z tej strony, lub banery lub pop-upy i reklamy wyświetlane na nim, na własne ryzyko.

ZASTRZEŻENIE za szkody spowodowane przez POBRANIA

Użytkownik pobiera informacje z tej strony, w tym własne ryzyko. Strona internetowa nie daje żadnych gwarancji, że pliki do pobrania są wolne od korumpowanie kodów komputerowych, Łącznie, ale nie ograniczając się do, wirusy i robaki.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przeglądając, za pomocą, lub w jakikolwiek sposób interakcji z tej strony, w tym banery, reklama, lub pop-upy, pliki do pobrania, i jako warunek stronie internetowej, aby umożliwić jego legalne oglądanie, Użytkownik zawsze zrzeka się wszelkich roszczeń o prawo do uszkodzenia któregokolwiek i wszystkich opisem na podstawie jakiegokolwiek czynnika przyczynowego, w wyniku ewentualnej szkody, nie ważne jak haniebne lub rozległa, czy fizyczny lub emocjonalny, przewidzenia lub nieprzewidywalne, osobistych lub handlowych, czy w naturze. Dla żadnej jurysdykcji, które mogą teraz pozwalają na tych wyłączeń naszą maksymalną odpowiedzialność nie będzie przekraczać kwoty zapłaconej przez Ciebie, Jeśli w ogóle, do korzystania z naszej strony internetowej lub usługi.

Dodatkowo, Użytkownik zobowiązuje się nie obarczać nas odpowiedzialnością za wszelkie szkody związane z kwestiami poza naszą kontrolą, zawierające Ale nie ograniczone do, zdarzeń losowych, wojna, terroryzm, insurekcja, zamieszki, działalność przestępcza, klęski żywiołowe, zakłócenia w komunikacji i infrastruktury, niedobory siły roboczej lub zakłócenia (w tym nielegalnych strajków), niedobory materiałów, oraz wszelkie inne zdarzenia, które nie są pod naszą kontrolą.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się, że w przypadku uszkodzenia powoduje, że dla nas lub osobę trzecią w wyniku lub w związku z korzystaniem z http://www.knwautobody.com, Odwiedzający zabezpieczy nas na, i, Jeśli stosowane, bronić nas przed, wszelkie roszczenia odszkodowawcze.

ZGŁOSZENIA

Użytkownik zgadza się, jako warunek oglądania, że w komunikacji między gościem i Serwisu uważa zgłoszenie. Wszystkie zgłoszenia, w tym ich części, graficznych zawartych na nich, lub którykolwiek z treści składania, stają się wyłączną własnością Serwisu i może być używany, bez dalszego zgody, do użytku komercyjnego, bez dodatkowego wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Użytkownik zgadza się tylko przekazują te informacje na stronie internetowej, który pragnie zawsze pozwalają strony do wykorzystania w dowolny sposób według własnego uznania. “Zgłoszenia” Jest też przepis Polityka prywatności.

UWAGA

Brak dodatkowych zawiadomienie o wszelkiego rodzaju z jakiegokolwiek powodu jest zobowiązany do udzielenia Visitor i zwiedzających wyraźnie gwarantuje zrozumienia, że ​​prawo do odstępuje się zauważyć jako warunek zgody, aby wyświetlić lub interakcji ze strony internetowej.

SPORY

W ramach założenia, że ​​strona wymaga do oglądania, używania lub interakcji z tej strony, Użytkownik zgadza się na użycie wiążący arbitraż za roszczenia, spór, lub kontrowersje (“ROSZCZENIE”) od jakiegokolwiek (w ramach kontraktu, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) wynikające z lub odnoszące się do tego zakupu, ten produkt, w tym kwestii akwizycji, prywatne problemy, i warunki kwestii zastosowania.

Arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z zasadami American Arbitration Association, które są w życie w dniu spór skierowany jest do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Informacje o Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, jego zasady, i jego formy są dostępne od Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, 335 Madison Avenue, Piętro 10, Nowy Jork, Nowy Jork, 10017-4605. Przesłuchanie odbędzie się w mieście lub powiecie właściciela http://www.knwautobody.com.

W żadnym razie nie widz, gość, członek, abonenta lub klient ma prawo zwrócić się do sądu lub mają ławę przysięgłych. Podgląd, gość, członek, abonenta lub klient nie będzie miał prawo do prowadzenia postępowania przygotowawczego odkrycie z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach; nie będzie miał prawo uczestniczyć w charakterze przedstawiciela lub członka jakiejkolwiek klasy powodów odnoszących się do roszczeń podlegających arbitrażu; Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca się z ograniczonych praw do odwołania.

Strona wygrywająca zostaną zwrócone przez drugą stronę za wszystkie koszty związane z arbitrażu sporów, w tym kosztów adwokackich, Opłaty kolekcja, Opłaty śledczych, koszty podróży.

Jurysdykcji i miejsca

Jeśli każda kwestia dotycząca tego zakupu zostanie postawiony przed sądem, przed- lub post-arbitraż, Podgląd, gość, członek, abonenta lub klient zgadza się, że jedyną i właściwą jurysdykcję za państwo i miasto zadeklarowana w informacji kontaktowych właściciela strony internetowej, chyba że podano inaczej tutaj. W przypadku, gdy postępowanie sądowe jest w sądzie federalnym, właściwy sąd będzie najbliższy sąd federalny do właściciela http://www.knwautobody.com Adres.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Podgląd, gość, członek, abonenta lub klient zgadza się, że obowiązujące prawo, które należy zastosować, we wszystkich przypadkach, się, że państwa właściciela http://www.knwautobody.com.

INFORMACJA KONTAKTOWA

Sprzedawca tego produktu jest:

Adres do korespondencji:

33 Perry Ulica
Westland, MI 48185
Stany Zjednoczone

E-mail kontaktowy: admin@knwautobody.com,Wszelkie prawa zastrzeżone.