Vilkår for bruk

BETINGELSER

VENNLIGST LES! http://www.knwautobody.com KREVER BEHANDLING FOR OG Som betingelse for Tillater BRUK AV http://www.knwautobody.com.

Ved å besøke eller BRUKE DENNE SIDEN DU AT DU HAR full myndighet til å handle for å bind, TREDJEPART, SELSKAPET, Eller juridisk, OG AT DIN BRUK OG / ELLER SAMSPILL, SAMT fortsetter å bruke eller samhandle, MED bekrefter derfor Deres HAR lest og akseptert disse vilkårene for bruk, samt andre avtaler AT VI KAN legger ut på nettstedet.

Ved å vise, BESØKS, BRUK, Eller i samspill med http://www.knwautobody.com ELLER MED NOEN BANNER, POP-UP, Eller reklame SOM VISES PÅ IT, GODTAR DU ALLE bestemmelsene i denne BETINGELSER politikk og retningslinjer for personvern http://www.knwautobody.com.

http://www.knwautobody.com SPESIELT nekter tilgang til en fysisk person som er dekket av Barnas Online Privacy Protection Act (CUP) OF 1998.

http://www.knwautobody.com forbeholder seg retten til å nekte adgang til en person eller seer for NOEN lovlig grunn. UNDER VILKÅRENE FOR PERSONVERN, SOM DU GODTAR som vilkår for VISE, http://www.knwautobody.com ER LOV TIL Å samle inn og lagre data og informasjon i den hensikt å STÅENDE FOR mange andre bruksområder.

Disse vilkårene for bruk avtalen kan endres fra tid til TIME. Besøkende har en bekreftende DUTY, AS en del av vederlaget for søknad om innsyn http://www.knwautobody.com, Å holde seg informert om SLIKE ENDRINGER anmeldt dette BETINGELSER SIDE hver gang de besøker http://www.knwautobody.com.

Partene i BETINGELSER AVTALE

Besøkende, seere, brukere, abonnenter, medlemmer, filialer, eller kunder, kollektivt referert til heri som “Besøkende,” er parter i denne avtalen. Nettstedet og dets eiere og / eller operatører er parter i denne avtalen, heretter kalt “Nettside.”

BRUK AV INFORMASJON FRA DENNE NETTSIDEN

Med mindre du har inngått en skriftlig kontrakt med dette nettstedet til det motsatte, besøkende, seere, abonnenter, medlemmer, filialer, eller kunder har ingen rett til å bruke denne informasjonen i en kommersiell eller offentlig setting; de har ingen rett til å kringkaste det, kopiere den, lagre det, skrive den ut, selg det, eller publisere eventuelle deler av innholdet på dette nettstedet. Ved å få tilgang til innholdet på denne nettsiden, samtykker du i denne tilstanden av tilgang og du erkjenner at all uautorisert bruk er ulovlig og kan utsette deg for sivil- eller strafferettslige sanksjoner. Igjen, Besøkende har ingen rettigheter overhodet å bruke innholdet av, eller deler av disse, inkludert sine databaser, usynlige sider, lenkede sider, underliggende koden, eller annen intellektuell eiendom nettstedet kan inneholde, en eller annen grunn, eller for enhver bruk. I anerkjennelse av det faktum at det kan være vanskelig å kvantifisere nøyaktig skader som følge av brudd på denne bestemmelsen, Visitor godtar å kompensere eierne av http://www.knwautobody.com med dagmulkt i mengden av US. $100,000, eller, Hvis det kan beregnes, de faktiske kostnader og faktiske skader for brudd på denne bestemmelsen, som er størst. Besøkende garanterer at han eller hun forstår at å akseptere denne bestemmelsen er en betingelse for å få tilgang http://www.knwautobody.com og at tilgang til http://www.knwautobody.com aksepterer.

EIERSKAP AV NETTSTEDET ELLER RETT TIL Å BRUKE, SELGE, PUBLISH innholdet på dette nettstedet

Nettstedet og dets innhold eies eller lisensieres av nettstedets eier. Materialet på nettstedet må antas å være proprietær og opphavsrettslig beskyttet. Besøkende har ingen rettigheter overhodet i innholdet på nettstedet. Bruk av nettstedet innhold eller annen grunn er ulovlig, dersom det er gjort med uttrykkelig avtale eller tillatelse fra nettstedet.

Lenke til nettstedet, Co-branding, “FRAMING” Og referansene SITE FORBUDT

Med mindre uttrykkelig godkjent av nettstedet, ingen kan hyperkobling dette nettstedet, eller deler av disse, (Inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, branding eller opphavsrettslig beskyttet materiale) til deres for noen grunn. Dessuten, du har ikke lov til å referere til URL (nettadresse) av dette nettstedet eller en side på denne nettsiden i noen kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten uttrykkelig tillatelse fra oss, eller har du lov til å "ramme’ Siden. Du samtykker til å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller deaktivere slike aktiviteter, og være ansvarlig for alle skader som følge av brudd på denne bestemmelsen. I anerkjennelse av det faktum at det kan være vanskelig å kvantifisere nøyaktig skader som følge av brudd på denne bestemmelsen, du aksepterer å kompensere eierne av http://www.knwautobody.com med dagmulkt i mengden av US. $100,000, eller, Hvis det kan beregnes, de faktiske kostnader og faktiske skader for brudd på denne bestemmelsen, som er størst. Du garanterer at du forstår at å akseptere denne bestemmelsen er en betingelse for å få tilgang http://www.knwautobody.com og at tilgang til http://www.knwautobody.com aksepterer.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INNHOLD AV SITE

http://www.knwautobody.com fraskriver seg ethvert ansvar for nøyaktigheten av innholdet som vises på, knyttet til om, eller nevnt på http://www.knwautobody.com. Besøkende anta all risiko knyttet til visning, lesing, hjelp, eller stole på denne informasjonen. Med mindre du ellers har dannet en uttrykkelig avtale om det motsatte med oss, du har ingen rett til å stole på informasjon som er gitt her så nøyaktig. Vi gjør ingen slik garanti.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR skader forårsaket til datamaskinen eller PROGRAMVARE FRA samspill med DENNE NETTSIDEN eller dens innhold. BESØKENDE påtar seg all risikoen for virus, WORMS, ELLER ANDRE korrumperende FAKTORER.

Vi tar ikke ansvar for skade på datamaskiner eller programvare til besøkende eller en person besøkende senere kommuniserer med fra å ødelegge kode eller data som er utilsiktet sendes til den besøkendes datamaskin. Igjen, besøkende utsikt og samhandler med dette nettstedet, eller bannere eller pop-ups eller reklame vises derpå, på egen risiko.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR skader forårsaket av nedla

Besøkende laster ned informasjon fra dette nettstedet på eget ansvar. Nettstedet gjør ingen garantier om at nedlasting er gratis ødelegge datamaskinen koder, Inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

Ved å vise, hjelp, eller i samspill på noen måte med dette nettstedet, inkludert bannere, annonsering, eller pop-ups, nedlastinger, og som en betingelse for nettstedet for å tillate hans lovlig visning, Visitor evig frafaller all rett til krav fra skade av noe og enhver beskrivelse basert på noen kausal faktor som resulterer i eventuell skade, uansett hvor avskyelig eller omfattende, enten fysisk eller følelsesmessig, overskuelig eller uforutsette, enten personlig eller forretningsmessig karakter. For noen jurisdiksjoner som kan nå tillate for disse unntakene vårt maksimale erstatningsansvar skal ikke overstige beløpet som er betalt av deg, hvis noen, for å bruke vår nettside eller tjeneste.

Dess, at du ikke vil holde oss ansvarlige for eventuelle skader relatert til problemer utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, terrorisme, oppstand, opptøyer, kriminell aktivitet, naturkatastrofer, forstyrrelse av kommunikasjon eller infrastruktur, mangel på arbeidskraft eller forstyrrelser (inkludert ulovlige streiker), knapphet på materialer, og eventuelle andre hendelser som er utenfor vår kontroll.

ERSTATNING

Visitor enig i at i tilfelle han forårsaker skade oss eller en tredjepart som følge av eller i forbindelse med bruk av http://www.knwautobody.com, Besøkende vil kompensere oss for, og, hvis aktuelt, forsvare oss mot, eventuelle erstatningskrav.

INNLEGG

Visitor enig som en betingelse for visning, at enhver kommunikasjon mellom Visitor og nettstedet er ansett som en innsending. Alle innleveringer, inkludert deler dertil, grafikk inneholdt dette, eller en hvilken som helst av innholdet av innsendings, skal bli den eksklusive eiendommen av Nettstedet og kan brukes, uten ytterligere tillatelse, for kommersiell bruk uten ekstra vederlag av noe slag. Visitor godtar å bare kommunisere denne informasjonen til nettstedet, som den ønsker å alltid la nettsted for å bruke på en måte som det ser passe. “Innleveringer” er også en bestemmelse i retningslinjene for personvern.

VARSEL

Ingen ytterligere varsel av noe slag eller annen grunn er nødvendig for å bli gitt til Visitor og Visitor garanterer uttrykkelig en forståelse at retten til å legge merke frafalles som vilkår for tillatelse til å vise eller samhandle med nettstedet.

TVISTER

Som en del av vederlaget som Nettstedet krever for visning, hjelp eller i samspill med dette nettstedet, Visitor godtar å bruke bindende voldgift for ethvert krav, tvist, eller uenighet (“KRAV”) av noe slag (enten i kontrakt, tort eller på annen måte) som følge av eller i forbindelse med dette kjøpet, dette produktet, inkludert oppfordring problemstillinger, personvern, og vilkår for bruk spørsmål.

Voldgift skal gjennomføres i henhold til reglene for American Arbitration Association som er i kraft på datoen en tvist er sendt til American Arbitration Association. Informasjon om American Arbitration Association, sine regler, og dens former er tilgjengelig fra American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Etasje 10, New York, New York, 10017-4605. Høring vil finne sted i byen eller fylket eieren av http://www.knwautobody.com.

Ikke i noe tilfelle skal betrakteren, besøkende, medlem, abonnent eller kunde har rett til å gå til retten eller har en jury rettssak. Viewer, besøkende, medlem, abonnent eller kunde vil ikke ha rett til å engasjere seg i pre-rettssaken oppdagelse unntak som er fastsatt i reglene; vil du ikke ha rett til å delta som representant eller medlem av noen klasse av fordringshavere knyttet til eventuelle krav underlagt voldgift; voldgiftsmannens avgjørelse vil være endelig og bindende med begrensede rettigheter appell.

Den seirende part skal refunderes av den andre part for enhver og alle kostnader forbundet med tvisten voldgift, inkludert advokatutgifter, salærene, etterforskning avgifter, reiseutgifter.

Jurisdiksjon og verne

Hvis en sak om dette kjøpet skal bringes inn for domstolene, pre- eller post-voldgift, Viewer, besøkende, medlem, abonnent eller kunde samtykker til at den eneste og riktige jurisdiksjon til å være staten og byen erklært i kontaktinformasjon av web eier mindre annet her spesifisert. I tilfelle søksmål er i en føderal domstol, den riktige retten skal være den nærmeste føderal domstol til eieren av http://www.knwautobody.com adresse.

GJELDENDE LOV

Viewer, besøkende, medlem, abonnent eller kunde er enig i at gjeldende lov som skal anvendes, skal, i alle tilfeller, være at av staten til eieren av http://www.knwautobody.com.

KONTAKTINFORMASJON

Selger av dette produktet er:

Postadresse:

33 Perry Street
Westland, MI 48185
forente stater

Kontakt Epost: admin@knwautobody.com,All Rights Reserved.