Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GELIEVE TE LEZEN! http://www.knwautobody.com NODIG VOOR ONDERZOEK EN ALS STAAT VAN waardoor uw GEBRUIK VAN http://www.knwautobody.com.

DOOR TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE VERKLAART U DAT U DE VOLLE GEZAG TE HANDELEN OP ZICH TE BINDEN, DERDEN, BEDRIJF, OF RECHTSPERSOON, EN DAT HET GEBRUIK EN / OF INTERACTIE, Naast het voortzetten van het gebruik of een wisselwerking, MET DE SITE vormt uw hebben gelezen en akkoord gegaan met DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN evenals andere overeenkomsten, dat wij op de website plaatsen.

Bij het bekijken, BEZOEK, GEBRUIK, OF Interactie met http://www.knwautobody.com OF MET EEN BANNER, POP UP, Of reclame die verschijnt OP HET, Gaat u akkoord met alle bepalingen van deze GEBRUIKSVOORWAARDEN BELEID EN het privacybeleid van http://www.knwautobody.com.

http://www.knwautobody.com BIJZONDER ONTKENT TOEGANG TOT INDIVIDUELE DIE ONDER DE KINDEREN ONLINE PRIVACYBESCHERMING ACT (CUP) VAN 1998.

http://www.knwautobody.com behoudt het recht om TOEGANG TOT EEN ANDERE PERSOON OF KIJKER WEIGEREN VOOR wettige reden. ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE PRIVACY BELEID, DIE JE AKKOORD als voorwaarde voor BEKIJKEN, http://www.knwautobody.com MAG voor het verzamelen en opslaan van gegevens en informatie voor de DOEL VAN uitsluiting en voor vele andere gebruikt.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST KAN VERANDEREN VAN TIJD TOT TIJD. Bezoekers hebben EEN BEVESTIGEND DUTY, ALS ONDERDEEL VAN DE VERGOEDING VOOR toestemming voor toegang tot http://www.knwautobody.com, Om te voorkomen dat zich op de hoogte van dergelijke wijzigingen door de herziening DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN PAGINA elk bezoek http://www.knwautobody.com.

PARTIJEN BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, filialen, of klanten, collectief hierin aangeduid “Bezoekers,” zijn partij bij deze overeenkomst. De website en de eigenaren en / of exploitanten zijn partij bij deze overeenkomst, hierna “Website.”

Gebruik van informatie uit DEZE WEBSITE

Tenzij je in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met deze website van het tegendeel hebt ingevoerd, bezoekers, kijkers, abonnees, leden, filialen, of klanten hebben geen recht op deze informatie in een commerciële of openbare instelling gebruiken; ze hebben niet het recht om het te zenden, kopiëren, bewaar het, printen, verkoop het, of publiceren alle delen van de inhoud van deze website. Door de toegang tot de inhoud van deze website, gaat u akkoord met deze voorwaarde voor toegang en u erkent dat ongeoorloofd gebruik onwettig is en kunt u tot civiele of strafrechtelijke sancties bloot. Opnieuw, Bezoeker heeft geen enkel recht op de inhoud van het te gebruiken, of delen daarvan, waaronder de databases, onzichtbare pagina's, gelinkte pagina's, onderliggende code, of andere intellectuele eigendomsrechten van de site kunnen bevatten, om welke reden of voor welk gebruik dan ook. In de erkenning van het feit dat het moeilijk kan zijn te kwantificeren de exacte schade die voortvloeit uit overtreding van deze bepaling, Bezoeker akkoord met de eigenaren van http compenseren://www.knwautobody.com met een schadevergoeding in het bedrag van US. $100,000, of, indien kan worden berekend, de werkelijke kosten en de werkelijke schade door schending van deze bepaling, welke groter. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling is een voorwaarde voor de toegang tot http://www.knwautobody.com en dat de toegang tot http://www.knwautobody.com betekent acceptatie.

EIGENDOM VAN WEBSITE OF RECHT TE GEBRUIKEN, VERKOPEN, Publiceren inhoud van deze website

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door de eigenaar van de website. Materiaal op de website moet worden geacht eigendom te zijn en auteursrechtelijk. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de site. Gebruik van de inhoud van de website, om welke reden onwettig is, tenzij het wordt gedaan met de uitdrukkelijke opdracht of toestemming van de website.

Hyperlinks naar de site, Co-branding, “FRAMING” Referencing SITE VERBODEN

Tenzij de website uitdrukkelijk toestemming, kan niemand deze site hyperlink, of delen daarvan, (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) om hen om welke reden. Verder, u bent niet toegestaan ​​om te verwijzen naar de URL (website adres) van deze website of een pagina van deze website in een commerciële of niet-commerciële media zonder uitdrukkelijke toestemming van ons, noch is het toegestaan ​​om 'omlijsting’ de site. U stemt ermee in om samen te werken met de website te verwijderen of dergelijke activiteiten de-activeren, en aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het overtreden van deze bepaling. In de erkenning van het feit dat het moeilijk kan zijn te kwantificeren de exacte schade die voortvloeit uit overtreding van deze bepaling, gaat u akkoord met de eigenaren van http compenseren://www.knwautobody.com met een schadevergoeding in het bedrag van US. $100,000, of, indien kan worden berekend, de werkelijke kosten en de werkelijke schade door schending van deze bepaling, welke groter. U garandeert dat u begrijpt dat het accepteren van deze bepaling is een voorwaarde voor de toegang tot http://www.knwautobody.com en dat de toegang tot http://www.knwautobody.com betekent acceptatie.

DISCLAIMER VOOR INHOUD VAN SITE

http://www.knwautobody.com wijst elke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud verschijnen op, verbonden aan, of vermeld op http://www.knwautobody.com. Bezoekers neemt alle risico's met betrekking tot het bekijken, lectuur, gebruik, of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u anders hebben gevormd een uitdrukkelijke opdracht van het tegendeel bij ons, je hebt geen recht om te vertrouwen op de informatie hierin zo accuraat. Wij maken geen dergelijke garantie.

DISCLAIMER VOOR schade aan uw computer of software van de interactie met DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. BEZOEKER NEEMT ALLE RISICO VAN VIRUSSEN, WORMS, OF ANDERE CORRUPTE FACTOREN.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of een persoon de bezoeker vervolgens met communiceert van corrupte codes of gegevens die per ongeluk wordt doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Opnieuw, bezoeker uitzicht en interageert met deze site, of banners en pop-ups of reclame getoond daarop, op eigen risico.

DISCLAIMER schade als gevolg van DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op dit eigen risico. Website geeft geen garantie dat de downloads zijn gratis corrumperende computercodes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Door het bekijken, gebruik, of interactie op een manier met deze site, waaronder banners, adverteren, of pop-ups, downloads, en als voorwaarde voor de website om zijn wettige kijken mogelijk te maken, Bezoeker altijd doet afstand van alle rechten op aanspraken van schade, van welke en alle beschrijving op basis van een oorzakelijke factor waardoor eventuele schade, ongeacht hoe gruwelijk of uitgebreid, fysiek of emotioneel, voorzienbare of onvoorzienbare, of persoonlijk of commercieel van aard. Voor alle rechtsgebieden die nu kunnen toestaan ​​voor deze uitzonderingen onze maximale aansprakelijkheid zal het door u betaalde bedrag niet overschrijden, indien, voor het gebruik van onze website of dienst.

Bovendien, gaat u ermee akkoord niet te houden ons aansprakelijk voor schade die verband houden met problemen buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot, actie van God, oorlog, terrorisme, opstand, rellen, criminele activiteiten, natuurrampen, verstoring van communicatie of infrastructuur, tekorten of verstoringen van de arbeid (met inbegrip van onrechtmatige stakingen), tekort aan materialen, en alle andere gebeurtenissen die niet onder onze controle.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat hij in het geval veroorzaakt schade aan ons of een derde als gevolg van of in verband met het gebruik van http://www.knwautobody.com, Bezoeker vrijwaart ons voor, en, Indien toepasselijk, verdedigen ons tegen, eventuele schadeclaims.

MIDDELEN

Bezoeker stemt ermee als een voorwaarde van het bekijken, dat alle communicatie tussen de bezoeker en de website wordt beschouwd als een indiening. Alle inzendingen, waaronder delen daarvan, graphics daarop opgenomen, of een van de inhoud van de indiening, het exclusieve eigendom van de website te worden en kan worden gebruikt, zonder verdere toestemming, voor commerciële doeleinden zonder bijkomende vergoeding van welke aard. Bezoeker stemt ermee in om alleen die informatie aan de website, die zij wil voor altijd laat de Website te gebruiken op een manier zoals het goeddunkt. “Inzendingen” is ook een bepaling van het privacybeleid.

BERICHT

Geen extra kennis van welke aard dan ook, voor welke reden moet worden gegeven aan bezoekers en bezoekers garandeert uitdrukkelijk een begrip dat het recht om op te merken is afgezien als voorwaarde voor toestemming om te bekijken of te interageren met de website.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging dat de website vereist voor het bekijken, gebruiken of interactie met deze website, Bezoeker stemt ermee in om bindende arbitrage te gebruiken voor elke claim, geschil, of controverse (“CLAIM”) van welke aard (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortkomen uit of in verband met deze aankoop, dit product, inclusief verzoek kwesties, Priveproblemen, en de gebruiksvoorwaarden van problemen.

Arbitrage volgens de regels van de American Arbitration Association, die van kracht zijn op de datum waarop een geschil wordt de American Arbitration Association ingediend worden uitgevoerd. Informatie over de American Arbitration Association, zijn reglement, en de formulieren zijn verkrijgbaar bij de American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Vloer 10, New York, New York, 10017-4605. Hoorzitting zal plaatsvinden in de stad of provincie van de eigenaar van http://www.knwautobody.com.

In geen geval mag de kijker, bezoeker, lid, abonnee of de klant het recht hebben om naar de rechter of een jury. Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant het recht om deel te nemen in de pre-trial discovery behalve zoals bepaald in de regels niet; u zult het recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een vordering onderworpen aan arbitrage niet hebben; de beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte rechten van beroep zijn.

De winnende partij worden vergoed door de wederpartij voor alle kosten in verband met het geschil arbitrage, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoek vergoedingen, reiskosten.

Jurisdictie en locatie

Als een kwestie met betrekking tot deze aankoop voor de rechter worden gebracht, pre- of post-arbitrage, Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant gaat ermee akkoord dat de enige en juiste bevoegd is om de staat en de stad in de contactgegevens van de web eigenaar verklaard tenzij anders hier opgegeven. In het geval dat geschil in een federale rechtbank, de juiste gerecht het dichtst federale rechtbank zijn om de eigenaar van http://www.knwautobody.com het adres.

TOEPASSELIJK RECHT

Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant ermee akkoord dat de toepasselijke wetgeving moeten worden toegepast, in alle gevallen, die van de staat van de eigenaar van http://www.knwautobody.com.

CONTACT INFORMATIE

De verkoper van dit product is:

Postadres:

33 Perry Street
Westland, MI 48185
Verenigde Staten

contact email: admin@knwautobody.com,Alle rechten voorbehouden.