ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើ

សូម​អាន! : http://www.knwautobody.com ទាមទារ​ការ​ពិចារណា​សម្រាប់​និង​ជា​លក្ខខណ្ឌ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​អ្នក​: http មួយ://www.knwautobody.com.

ដោយ​ការ​ចូល​ឬ​ប្រើ​តំបន់បណ្ដាញ​នេះ​អ្នក​ធ្វើជា​តំណាង​ដែល​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ពេញ​លេញ​ដើម្បី​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដើម្បី​ចង​ខ្លួន​ឯង, ភាគី​ទីបី​ណាមួយ, ក្រុមហ៊ុន, ឬ​ស្របច្បាប់, ហើយ​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​និង / ឬ​ដោយ​អន្តរកម្ម, ព្រមទាំង​បន្ត​ទៅ​ប្រើ​ឬ​ដោយ​អន្តរកម្ម, ជាមួយ​តំបន់​នេះ​បង្កើត​ដោយ​បាន​អាន​និង​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ​ផង​ដែរ​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ផ្សេង​ទៀត​របស់​អ្នក​ថា​យើង​អាច​ប្រកាស​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ.

ដោយ​ទស្សនៈ, ទស្សនកិច្ច, ការ​ប្រើ, ឬ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​: http://www.knwautobody.com ឬ​ជាមួយ​ប​ដា, ផុស​ឡើង, ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឬ​ដែល​លេច​ឡើង​នៅ​លើ​វា, អ្នក​បាន​យល់ព្រម​ដើម្បី​ទាំងអស់​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ពាក្យ​នេះ​នៃ​គោលនយោបាយ​ការប្រើប្រាស់​និង​គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន​នៃ​: http://www.knwautobody.com.

: http://www.knwautobody.com ជាពិសេស​បដិសេធ​ការ​ចូល​ដំណើរ​ទៅ​បុគ្គល​ដែល​ត្រូវ​បាន​គ្របដណ្ដប់​ដោយ​ច្បាប់​ការពារ​សិទ្ធិ​ឯកជន​អ៊ីនធឺណិត​របស់​កុមារ​ណា (CUP) នៃ 1998.

: http://www.knwautobody.com រក​សិ​ទធិ​ក​បដិសេធ​ការ​ចូល​ដំណើរ​ទៅ​បុគ្គល​ណា​ឬ​កម្មវិធី​មើល​សំរាប់​ហេតុផល​ច្បាប់​មួយចំនួន. ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​គោលនយោបាយ​ភាព​ឯកជន, ដែល​អ្នក​ទទួល​យក​ជា​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​សម្រាប់​ទិដ្ឋភាព​មួយ, : http://www.knwautobody.com ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រមូល​និង​ទិន្នន័យ​ហាង​និង​ជូនដំណឹង​សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​ការ​ផ្តាច់​មុខ​និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ណា​ផ្សេង​ជាច្រើន.

ពាក្យ​នេះ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ប្រើប្រាស់​អាច​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ទៅ​តាមពេលវេលា. ភ្ញៀវ​ទេសចរ​មាន​កាតព្វកិច្ច​ការ​អះអាង, ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ពិចារណា​នេះ​សម្រាប់​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរការ​: http://www.knwautobody.com, រក្សា​ខ្លួន​ទទួល​ដំណឹង​នេះ​ដោយ​ពិនិត្យ​លក្ខខណ្ឌ​នេះ​នៃ​ទំព័រ​ការប្រើប្រាស់​រាល់​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ទស្សនា​: http://www.knwautobody.com.

ភាគី​ទៅ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ប្រើប្រាស់

ចំនួន​អ្នកទស្សនា​អន, ទស្សនិកជន, អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់, អតិថិជន​ប្រើប្រាស់, ជា​សមាជិក, សាខា, ឬ​អតិថិជន, សំដៅ​រួម​ទៅ​នេះ​ហៅ​កាត់​ថា “ចំនួន​អ្នកទស្សនា​អន,” ជា​ភាគី​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ. គេហទំព័រ​និង​ម្ចាស់​និង / ឬ​ប្រតិបត្តិ​ករ​ភាគី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ​របស់​ខ្លួន, បាន​សំដៅ​ទីនេះ​ដើម្បី​ជា​ការ “វេ​ប​សាយ​។”

ការ​ប្រើ​ព​ពី​គេហទំព័រ​នេះ

លុះត្រា​តែ​អ្នក​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​កិច្ច​សន្យា​មួយ​ដែល​បាន​សរសេរ​ជា​កន្សោម​ជាមួយ​គេហទំព័រ​នេះ​ផ្ទុយ​ពី​នេះ, ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ជា, ទស្សនិកជន, អតិថិជន​ប្រើប្រាស់, ជា​សមាជិក, សាខា, ឬ​អតិថិជន​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ព័ត​មាន​នេះ​នៅ​ក្នុង​ការ​កំណត់​ពាណិជ្ជកម្ម​ឬ​សាធារណៈ​នោះ​ទេ; ពួក​គេ​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​នោះ​ទេ, ចម្លង​វា, រក្សា​វា​ទុក, បោះពុម្ព, លក់​វា, ឬ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​មាតិកា​នៃ​គេហទំព័រ​នេះ. ដោយ​ការ​ចូល​ទៅកាន់​មាតិកា​នៃ​គេហទំព័រ​នេះ, អ្នក​យល់​ព្រម​ទៅ​នឹង​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​នេះ​ហើយ​ដែល​អ្នក​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ណាមួយ​ដែល​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ជា​ការ​ខុសច្បាប់​ហើយ​អាច​មានការ​អ្នក​ដើម្បី​ពិន័យ​ស៊ីវិល​ឬ​ព្រហ្មទណ្ឌ. ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត, អ្នក​ទស្សនា​មាន​សិទ្ធិ​អ្វី​ទាំងអស់​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មាតិកា​នៃ, ឬ​ផ្នែក​ណាមួយ, រួម​ទាំង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​របស់​ខ្លួន, ទំព័រ​ដែល​យើង​មើល​មិនឃើញ, ទំព័រ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់, លេខ​កូដ​មូលដ្ឋាន, ឬ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ផ្សេងទៀត​វិប​សាយ​នេះ​អាច​មាន, សម្រាប់​ហេតុផល​ណាមួយ​ឬ​សម្រាប់​ប្រើ​ណាមួយ. ក្នុង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ការ​ពិត​ដែល​ថា​វា​អាច​នឹង​មាន​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការកំណត់​ការ​ខូច​ខាត​ពិត​ប្រាកដ​ដែល​បាន​កើតឡើង​ពី​ការ​រំលោភ​លើ​បទបញ្ញត្តិ​នេះ, អ្នកទស្សនា​យល់ព្រម​ដើម្បី​ទូទាត់​សង​ម្ចាស់ http នេះ://ជាមួយ​នឹង​ការ​ខូច​ខាត​ជម្រះបញ្ជី www.knwautobody.com ក្នុង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក. $100,000, ឬ, ប្រសិន​បើ​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​គណនា, ការ​ចំណាយ​ពិត​ប្រាកដ​និង​ការ​ខូច​ខាត​ពិត​ប្រាកដ​ចំពោះ​ការ​រំលោភ​បទប្បញ្ញត្តិ​នេះ, ណា​ដែល​ច្រើនជាង​នេះ. ដីកា​អ្នកទស្សនា​ថា​គាត់​បាន​យល់​ថា​ការ​ទទួល​ការ​ផ្តល់​នេះ​គឺ​ជា​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ចូល​ដំណើរការ​: http មួយ://www.knwautobody.com ហើយ​ថា​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​: http://www.knwautobody.com ទទួល​ការ​យល់ព្រម.

កម្មសិទ្ធិ​នៃ​គេហទំព័រ​ឬ​សិទ្ធ​ប្រើប្រាស់, លក់, បោះ​ពុ​ម្ភ​មាតិកា​នៃ​គេហទំព័រ​នេះ

គេហទំព័រ​នេះ​និង​មាតិកា​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ឬ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដោយ​ម្ចាស់​វេ​ប​សាយ​នេះ. សម្ភារៈ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​វេ​ប​សាយ​នេះ​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​សន្មត​ថា​ជា​កម្មសិទ្ធិ​និង​បាន​រក្សា​សិទ្ធិ. ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​អ្វី​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​មាតិកា​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ. ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៃ​មាតិកា​វែ​ប​សាយ​សម្រាប់​ហេតុផល​ណា​មួយ​គឺ​ជា​ការ​ខុសច្បាប់​ទេ​លុះត្រា​តែ​វា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​រួច​ជាមួយ​នឹង​កិច្ច​សន្យា​ដោយ​ជាក់លាក់​ឬ​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​វេ​ប​សាយ​នេះ.

ភ្ជាប់​ទៅ​វិប​សាយ, សហ​ដាក់​ស្លាក​សញ្ញា, “ស៊ុម” និង​តំបន់​ឯក​ការ​ហាមឃាត់

លុះ​ត្រា​តែ​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​វេ​ប​សាយ, គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​ភ្ជាប់​វេ​ប​សាយ​នេះ, ឬ​ផ្នែក​ណាមួយ, (រួម​ទាំង, ប៉ុន្តែ​មិន​កំណត់​ចំពោះ, logotype, ពាណិជ្ជសញ្ញា, ស្លាក​សញ្ញា​ឬ​សម្ភារៈ​ដែល​បាន​រក្សា​សិទ្ធិ) ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​គេ​សម្រាប់​ហេតុផល​ណាមួយ. លើស​ពី​នេះ​ទៀត, អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​យោង​លើ URL (អាសយដ្ឋាន​គេហទំព័រ) គេហទំព័រ​នេះ​ឬ​ទំព័រ​ណាមួយ​នៃ​គេហទំព័រ​នេះ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ឬ​មិន​មែន​ពាណិជ្ជកម្ម​ណា​មួយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ដោយ​ជាក់លាក់​ពី​យើង, ឬ​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ "ស៊ុម’ តំបន់​ប​ណ្តា​ញ. អ្នក​ជា​ពិសេស​យល់​ព្រម​ធ្វើ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​វេ​ប​សាយ​ដើម្បី​យក​ចេញ​ឬ​ដោះ​ធ្វើ​សកម្មភាព​បែប​ណា​មួយ​ឡើយ, និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ខូច​ខាត​ទាំង​អស់​ដែល​កើត​ឡើង​ពី​ការ​រំលោភ​លើ​បទប្បញ្ញត្តិ​នេះ. ក្នុង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ការ​ពិត​ដែល​ថា​វា​អាច​នឹង​មាន​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការកំណត់​ការ​ខូច​ខាត​ពិត​ប្រាកដ​ដែល​បាន​កើតឡើង​ពី​ការ​រំលោភ​លើ​បទបញ្ញត្តិ​នេះ, អ្នក​យល់ព្រម​ផ្តល់​សំណង​ដល់​ម្ចាស់ http នេះ://ជាមួយ​នឹង​ការ​ខូច​ខាត​ជម្រះបញ្ជី www.knwautobody.com ក្នុង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក. $100,000, ឬ, ប្រសិន​បើ​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​គណនា, ការ​ចំណាយ​ពិត​ប្រាកដ​និង​ការ​ខូច​ខាត​ពិត​ប្រាកដ​ចំពោះ​ការ​រំលោភ​បទប្បញ្ញត្តិ​នេះ, ណា​ដែល​ច្រើនជាង​នេះ. អ្នក​អាច​ធានា​ថា​អ្នក​យល់​ថា​ការ​ទទួល​យក​ការ​ផ្តល់​នេះ​គឺ​ជា​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ចូល​ដំណើរការ​មួយ​: http://www.knwautobody.com ហើយ​ថា​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​: http://www.knwautobody.com ទទួល​ការ​យល់ព្រម.

ការ​បដិសេធ​សម្រាប់​មាតិកា​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ

: http://www.knwautobody.com មិន​ទាមទារ​នូវ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​មាតិកា​បង្ហាញខ្លួន​នៅ​ឯ​ណា​មួយ, ផ្សារភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ការ​នៅ​លើ, ឬ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​លើ​: http://www.knwautobody.com. ចំនួន​អ្នកទស្សនា​អន​សន្មត​ហានិភ័យ​ទាំងអស់​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការ​មើល, អាន, ការ​ប្រើ​ប្រាស់, ឬ​ពឹងផ្អែក​លើ​ព័ត​មាន​នេះ. លុះ​ត្រា​តែ​អ្នក​បាន​បង្កើត​ឡើង​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​កិច្ចសន្យា​បញ្ចេញ​មតិ​ផ្ទុយ​ពី​នេះ​ជាមួយ​យើង, អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ឯកសារ​អ្វី​ដែល​មាន​នៅ​ទីនេះ​ជា​ការ​ត្រឹមត្រូវ​នោះ​ទេ. យើង​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​គ្មាន​ការ​ធានា​បែប​នេះ.

ការ​បដិសេធ​ចំពោះ​ការ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដែល​បង្ក​ទៅ​កុំព្យូទ័រ​ឬ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​ពី​ការ​ធ្វើ​អន្តរកម្ម​ជាមួយ​គេហទំព័រ​នេះ​ឬ​មាតិកា​របស់​វា. ចូល​ទស្សនា​ន្ម​ត់​ថា​ហានិភ័យ​មេរោគ​ទាំងអស់, ូ​ន, អំពើ​ពុក​រលួយ​ផ្សេង​ទៀត​ឬ​កត្តា.

យើង​ស​ន្ម​ត់​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ខូច​ខាត​ទៅ​នឹង​កុំព្យូទ័រ​ឬ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​ទស្សនា​ឬ​បុគ្គល​អ្នក​ទស្សនា​ទំនាក់ទំនង​ជាបន្តបន្ទាប់​ជាមួយ​ពី​កូដ​អាក្រក់​ឬ​ទិន្នន័យ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ឆ្លង​ដោយចៃដន្យ​ដើម្បី​កុំ​ព្យូ​ទ័​រ​អ្នក​ទស្សនា​នោះ​ទេ. ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត, ទស្សនៈ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​និង​ការ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គេហទំព័រ​នេះ, ឬ​ប​ដា​ឬ​ការ​លេច​ឬ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​បង្ហាញ​ក្រាំង​នោះ, នៅ​មាន​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​គាត់.

ការ​បដិសេធ​ចំពោះ​ការ​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​បង្កឡើង​ដោយ​ការ​ទាញ​យក

អ្នកទស្សនា​ទាញ​យក​ទិន្នន័យ​ពី​វេ​ប​សាយ​នេះ​ដោយ​ការ​ប្រថុយ​របស់​នេះ. វេ​ប​សាយ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ធានា​ថា​ការ​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៃ​កូដ​កុំ​ព្យូ​ទ័​រ​អាក្រក់​នោះ​ទេ, រួម​ទាំង, ប៉ុន្តែ​មិន​កំណត់​ចំពោះ, មេរោគ​និង​ដង្កូវ.

ព្រំដែន​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ

ដោយ​មើល, ការ​ប្រើ​ប្រាស់, ឬ​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ក្នុង​លក្ខណៈ​ណា​មួយ​ជាមួយ​នឹង​វេ​ប​សាយ​នេះ, រួម​ទាំង​ប​ដា, ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម, ឬ​ការ​លេច, ការ​ទាញ​យក, និង​ជា​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​វែ​ប​សាយ​មួយ​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ការ​មើល​ជា​លក្ខណៈ​ស្របច្បាប់​របស់​គាត់, អ្នក​ទស្សនា​ជា​រៀង​រហូត waives ខាង​ស្ដាំ​ទាំង​អស់​ពី​ការ​អះអាង​អំពី​ការ​ខូច​ខាត​ណា​មួយ​និង​សេចក្ដី​អធិប្បាយ​ទាំងអស់​ដោយ​ផ្អែកលើ​កត្តា​ធ្វើអោយ​ណាមួយ​ដែល​ជា​លទ្ធផល​នៅ​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​អាច​ណាមួយ​ឡើយ, គ្មាន​បញ្ហា​ថា​តើ​សាហាវយង់ឃ្នង​ឬ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ, ថា​តើ​រាងកាយ​ឬ​ផ្លូវ​អារម្មណ៍, គិតទុកជាមុន​ឬ unforeseeable, មិន​ថា​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​បុគ្គល​ឬ. សម្រាប់​យុ​តា​ធិ​ការ​ណា​មួយ​ដែល​ឥឡូវ​នេះ​អាច​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​យើង​ការលើកលែង​ទាំងនេះ​អតិបរមា​នឹង​មិន​លើស​ពី​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​បាន​បង់​ដោយ​អ្នក, បើ​មាន, សម្រាប់​ការ​ប្រើ​វេ​ប​សាយ​ឬ​សេវាកម្ម​របស់​យើង.

លើស​ពី​នេះ​ទៀត, អ្នក​យល់​ព្រម​មិន​ឱ្យ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការខូចខាត​ណាមួយ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​បញ្ហា​ហួស​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​យើង, រួម​បញ្ចូល​ប៉ុន្តែ​មិន​កំណត់​ចំពោះ​ការ, ទង្វើ​របស់​ព្រះ, ស​ង្រ្គា​ម, អំពើ​ភេរវកម្ម, ការ​បះបោរ, កុបកម្ម, សកម្មភាព​ឧក្រិដ្ឋ, គ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ, ការ​រំខាន​នៃ​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ឬ​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ, កង្វះ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ឬ​ការ​រំខាន (រួម​ទាំង​ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម​ខុសច្បាប់), កង្វះ​ស​មា​្ភា​រៈ, និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេង​ទៀត​ណា​មួយ​ដែល​មិន​មាន​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​យើង.

ផ្តល់​សំណង​ចំពោះ​ការខូចខាត

អ្នកទស្សនា​យល់ស្រប​ថា​ក្នុងករណី​ដែល​គាត់​ប​ណ្តា​ល​ឱ្យ​មាន​ការ​ខូច​ខាត​ទៅ​នឹង​ពួក​យើង​ឬ​ភាគី​ទីបី​មួយ​ដែល​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ឬ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៃ http នេះ://www.knwautobody.com, អ្នកទស្សនា​នឹង​ធានា​សង​យើង​សម្រាប់, និង, ប្រសិន​បើ​អាច​អនុវត្ត, ការពារ​យើង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ, ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង​ណា​មួយ​សម្រាប់​ការ​ខូច​ខាត.

ផ្ញើ

អ្នកទស្សនា​បាន​យល់​ស្រប​ជា​លក្ខខណ្ឌ​មើល, ថា​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​អ្នក​ទស្សនា​និង​វេ​ប​សាយ​ណា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ការ​ដាក់​ស្នើ. ដាក់​​​ស្នើ​ទាំងអស់, រួម​បញ្ចូល​ផ្នែក​ខ្លះ​ក្រុង, ក្រាហ្វិក​ដែល​មាន​ក្នុង, ឬ​ណា​មួយ​នៃ​មាតិកា​នៃ​ការ​ដាក់​ស្នើ​នេះ, នឹង​ក្លាយ​​​ទៅ​ជា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ផ្តាច់​មុខ​នៃ​វេ​ប​សាយ​និង​អាច​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ, ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​បន្ថែម​ទៀត, សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដោយ​គ្មាន​ការ​ពិចារណា​បន្ថែម​ទៀត​នៃ​ប្រភេទ​ណា​មួយ. អ្នកទស្សនា​បាន​យល់​ស្រប​ទៅ​បាន​តែ​ដំណឹង​ថា​ដើម្បី​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​វេ​ប​សាយ, ដែល​វា​មាន​បំណង​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ជា​រៀង​រហូត​វេ​ប​សាយ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ណា​មួយ​ដូច​ដែល​វា​មើល​ឃើញ​សម. “ការ​ដាក់​ស្នើ” នេះ​គឺ​ជា​ការ​ផ្តល់​គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន​ផង​ដែរ.

សេចក្តី​ជូនដំណឹង

គ្មាន​ដំណឹង​បន្ថែម​ដល់​នៃ​ប្រភេទ​សម្រាប់​ហេតុផល​ណាមួយ​ឡើយ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​ដើម្បី​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ទៅ​ឱ្យ​អ្នក​ទស្សនា​និង​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បញ្ជាក់​ធានា​ការ​យល់​ដឹង​ថា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​គឺ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​ជា​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​សម្រាប់​សិទ្ធិ​ដើម្បី​មើល​ឬ​ទាក់ទង​ជាមួយ​នឹង​វែ​ប​សាយ.

ជម្លោះ

ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ពិចារណា​ថា​វេ​ប​សាយ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​សម្រាប់​ការ​មើល, ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឬ​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​គេហទំព័រ​នេះ, អ្នកទស្សនា​បាន​យល់​ស្រប​ក្នុង​ការ​ប្រើ​អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល​ចង​ការ​ទាមទារ​ណាមួយ, ជម្លោះ, ឬ​ភាព​ចម្រូង​ចម្រាស (“ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង”) នៃ​ប្រភេទ​ណា​មួយ (មិន​ថា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​សន្យា, កំហុស​ឬ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ) កើតឡើង​ឬ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ទិញ​នេះ, ផលិតផល​នេះ, រួម​ទាំង​បញ្ហា​អំពើ​អូសទាញ, បញ្ហា​សិទ្ធិ​ឯកជន, និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​បញ្ហា​ការ​ប្រើ​ប្រាស់.

អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើឡើង​ដោយ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​នៃ​សមាគម​អា​មេ​រិ​ច​អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល​ដែល​នៅ​ជា​ធរមាន​នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​ជម្លោះ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជូន​ទៅ​អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល​សមាគម​អា​មេ​រិ​ច. អំពី​សមាគម​អា​មេ​រិ​ច​ក​ណ្តា​ល, ច្បាប់​របស់​ខ្លួន, និង​ទម្រង់​របស់​វា​គឺ​អាច​រក​បាន​ពី​សមាគម​អា​មេ​រិ​ច​អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល, 335 Madison ចំពោះរឿងនេះ, ជាន់ 10, ញូ​វ​យ៉​ក, ញូ​វ​យ៉​ក, 10017-4605. សវនាការ​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ស្រុក​ជា​ម្ចាស់ http នេះ://www.knwautobody.com.

គ្មាន​ករណី​ណាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​មើល, ភ្ញៀវ​ទេសចរ, ជា​សមាជិក, អតិថិជន​ឬ​អតិថិជន​មាន​សិទ្ធិ​ដើម្បី​ទៅ​កាត់​ទោស​នៅ​តុលាការ​ឬ​មាន​គណៈវិនិច្ឆ័យ​មួយ. កម្មវិធី​មើល, ភ្ញៀវ​ទេសចរ, ជា​សមាជិក, អតិថិជន​ឬ​អតិថិជន​នឹង​មិន​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​ការ​រក​ឃើញ​មុន​ពេល​កាត់​ទោស​លើក​លែង​តែ​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​ច្បាប់​នេះ; អ្នក​នឹង​មិន​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​ជា​តំណាង​ឬ​សមាជិក​នៃ​ថ្នាក់​នៃ​ការ​ទាមទារ​ណា​មួយ​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្រធាន​បទ​ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង​ណា​មួយ​ទៅ​អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល; ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​និង​ការ​ចង​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ដែល​បាន​កំណត់​នៃ​ប​ណ្តឹ​ង​ឧទ្ធរណ៍.

គណបក្ស​ទូទៅ​នឹង​ត្រូវ​សង​វិញ​ដោយ​ភាគី​ផ្សេងទៀត​សម្រាប់​ការ​ណា​មួយ​និង​ការ​ចំណាយ​ទាំងអស់​ដែល​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ជម្លោះ​នេះ​ជា​អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល, រួម​ទាំង​ថ្លៃ​សេវា​មេធាវី, ថ្លៃ​សេវា​ការ​ប្រមូល, ថ្លៃ​សេវា​ការ​ស៊ើប​អង្កេត, ការ​ចំណាយ​លើ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ.

យុត្តាធិការ​និង​ទីកន្លែង

ប្រសិន​បើ​មាន​បញ្ហា​ពា​​ក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ទិញ​នេះ​ណា​មួយ​ត្រូវ​បាន​នាំ​មុន​ពេល​តុលាការ, មុន- ឬ​ក្រោយ​អាជ្ញា​ក​ណ្តា​ល, កម្មវិធី​មើល, ភ្ញៀវ​ទេសចរ, ជា​សមាជិក, អតិថិជន​ឬ​អតិថិជន​បាន​យល់​ស្រប​ទៅ​នឹង​ថា​ដែន​សមត្ថកិច្ច​តែមួយគត់​និង​ត្រឹមត្រូវ​ដើម្បី​ជា​រដ្ឋ​និង​ក្រុង​បាន​ប្រកាស​នៅ​ក្នុង​ទំនាក់​ទំនង​ផ្សេង​ទៀត​របស់​ម្ចាស់​ប​ណ្តា​ញ​លើកលែងតែ​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ទីនេះ. នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ក្ដី​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​តុលាការ​សហព័ន្ធ, តុលាការ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​នឹង​ត្រូវ​បាន​តុលាការ​សហព័ន្ធ​នៅ​ជិត​បំផុត​ទៅ​ម្ចាស់ http នេះ://អាសយដ្ឋាន www.knwautobody.com របស់.

ច្បាប់​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន

កម្មវិធី​មើល, ភ្ញៀវ​ទេសចរ, ជា​សមាជិក, អតិថិជន​ឬ​អតិថិជន​បាន​យល់​ស្រប​ថា​ច្បាប់​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ដើម្បី​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​នឹង, ក្នុង​ករណី​ទាំង​អស់, ជា​ថា​រដ្ឋ​ដែល​ជា​ម្ចាស់​នៃ http នេះ://www.knwautobody.com.

ព​ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង

អ្នក​លក់​នៃ​ផលិតផល​នេះ​គឺ:

អាសយដ្ឋាន:

33 ភែ​រី​ផ្លូវ​លេខ
Westland នេះ, MI 48185
សហរដ្ឋអាមេរិក

ទំនាក់ទំនង​អ៊ី​ម៉ែ​ល: admin@knwautobody.com,រក្សា​សិទ្ធ​ដោយ.