Όροι χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΕ! http://www.knwautobody.com απαιτεί εξέταση ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ http://www.knwautobody.com.

Η πρόσβαση ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ πλήρη εξουσιοδότηση να ενεργεί ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ή νομικό πρόσωπο, Και ότι η χρήση σας και / ή την αλληλεπίδραση, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ή να αλληλεπιδράσουν, Με το site σας με συνιστά διαβάσει και συμφωνώ με αυτούς τους όρους χρήσης καθώς και ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ότι μπορούμε να δημοσιεύετε στον Ιστοχώρο.

Από την προβολή, ΕΠΙΣΚΕΨΗ, ΧΡΗΣΗ, Ή να αλληλεπιδρά με http://www.knwautobody.com ή με οποιαδήποτε BANNER, POP-UP, Ή τη διαφήμιση που εμφανίζεται στην ΤΠ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ Οι διατάξεις του παρόντος Όροι Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου ΤΗΣ http://www.knwautobody.com.

http://www.knwautobody.com αμφισβητεί ειδικότερα την πρόσβαση σε οποιοδήποτε άτομο που καλύπτεται από την ΠΑΙΔΙΚΕΣ ONLINE ΠΡΑΞΗ προστασίας της ιδιωτικής ζωής (ΚΥΠΕΛΛΟ) ΤΟΥ 1998.

http://www.knwautobody.com ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόγραμμα προβολής για κάθε νόμιμη ΛΟΓΟ. ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Τους οποίους δέχεστε ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, http://www.knwautobody.com επιτρέπεται να συλλέγουν και αποθηκεύουν δεδομένα ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ πολλές άλλες χρήσεις.

Παρόντων Όρων Χρήσης συμφωνίας μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ έχουν αναλάβει την DUTY, ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ δικαίωμα πρόσβασης σε http://www.knwautobody.com, Πρέπει να ενημερώνονται για τις μεταβολές αυτές από την αναθεώρηση του παρόντος ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΗΣ κάθε φορά που επισκέπτεται http://www.knwautobody.com.

ΜΕΡΗ τους όρους της συμφωνίας ΧΡΗΣΗΣ

Επισκέπτες, θεατές, χρήστες, συνδρομητές, μέλη, θυγατρικές, ή τους πελάτες, αναφέρονται συλλογικά στο παρόν ως “Επισκέπτες,” είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Η ιστοσελίδα και οι ιδιοκτήτες ή / και φορείς είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας, που αναφέρεται εδώ ως “Ιστοσελίδα.”

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ από αυτή την ιστοσελίδα

Εκτός αν έχετε συνάψει ρητή έγγραφη σύμβαση με αυτή την ιστοσελίδα για το αντίθετο, επισκέπτες, θεατές, συνδρομητές, μέλη, θυγατρικές, ή οι πελάτες δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες σε ένα εμπορικό ή δημόσιο χώρο; δεν έχουν το δικαίωμα να μεταδίδουν, αντιγράψετε, αποθήκευσέ το, το εκτυπώσετε, πουλα το, ή δημοσιεύει οποιαδήποτε τμήματα του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Με την πρόσβαση στα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου, Συμφωνείτε με αυτή την κατάσταση της πρόσβασης και εσείς αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση είναι παράνομη και μπορεί να επισύρει αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Ξανά, Επισκέπτης έχει απολύτως κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της, ή τμήματα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων του, αόρατο σελίδες, συνδεδεμένες σελίδες, υποκείμενο κώδικα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει, για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιαδήποτε χρήση. Σε αναγνώριση του γεγονότος ότι μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστούν τα ακριβή ζημίες που προκύπτουν από την παράβαση της διάταξης αυτής, Επισκέπτης συμφωνεί να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας http://www.knwautobody.com με εφάπαξ αποζημίωση στο ποσό των ΗΠΑ. $100,000, ή, εφόσον μπορεί να υπολογιστεί, το πραγματικό κόστος και την πραγματική αποζημίωση για την παραβίαση αυτής της διάταξης, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Εντάλματα επισκέπτη που αυτός ή αυτή καταλαβαίνει ότι η αποδοχή της διάταξης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε http://www.knwautobody.com και ότι η πρόσβαση σε http://www.knwautobody.com αποτελεί αποδοχή.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ή δικαιώματος χρήσης τους, ΠΩΛΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της ανήκουν ή έχουν άδεια από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Υλικού που περιέχεται στο δικτυακό τόπο πρέπει να θεωρείται ότι είναι ιδιόκτητα και τα πνευματικά δικαιώματα. Οι επισκέπτες δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο περιεχόμενο του ιστοτόπου. Η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη, εκτός αν αυτό γίνεται με ρητή σύμβαση ή άδεια της ιστοσελίδας.

Υπερσυνδέσεων ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ, “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ” Και τη συσχέτιση SITE ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ

Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την ιστοσελίδα, κανείς δεν μπορεί να υπερ-αυτό το site, ή τμήματα αυτών, (συμπεριλαμβανομένου, αλλά δεν περιορίζονται σε, λογότυπα, σήματα, επωνυμία ή το υλικό) με τη δική τους για οποιοδήποτε λόγο. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να αναφέρετε το URL (διεύθυνση της ιστοσελίδας) της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε σελίδας του παρόντος δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε εμπορική ή μη-εμπορικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ρητή άδεια από εμάς, ούτε επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το «καρέ’ η ιστοσελίδα. Μπορείτε ειδικά συμφωνούν να συνεργάζονται με την ιστοσελίδα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσετε κάποια από τις δραστηριότητες, και είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που προκύπτουν από την παραβίαση αυτής της διάταξης. Σε αναγνώριση του γεγονότος ότι μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστούν τα ακριβή ζημίες που προκύπτουν από την παράβαση της διάταξης αυτής, συμφωνείτε να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας http://www.knwautobody.com με εφάπαξ αποζημίωση στο ποσό των ΗΠΑ. $100,000, ή, εφόσον μπορεί να υπολογιστεί, το πραγματικό κόστος και την πραγματική αποζημίωση για την παραβίαση αυτής της διάταξης, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Εγγυάστε ότι έχετε κατανοήσει ότι η αποδοχή της διάταξης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε http://www.knwautobody.com και ότι η πρόσβαση σε http://www.knwautobody.com αποτελεί αποδοχή.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ SITE

http://www.knwautobody.com αποποιείται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου που εμφανίζεται στο, συνδέεται με σχετικά, ή αναφέρονται στο http://www.knwautobody.com. Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την προβολή, ανάγνωση, χρησιμοποιώντας, ή βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες. Εκτός αν έχουν διαμορφώσει διαφορετικά ρητή σύμβαση για το αντίθετο με μας, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να επικαλούνται σε κάθε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ως ακριβείς. Εμείς δεν κάνουν καμία τέτοια εγγύηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ βλάβης προκληθεί στον υπολογιστή ή το λογισμικό σας αλληλεπιδρά με ΑΠΟ αυτή την ιστοσελίδα ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΙΩΝ, ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ, Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ διαφθείρει.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές σε υπολογιστές ή λογισμικό του επισκέπτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ο επισκέπτης επικοινωνεί στη συνέχεια με την από διαφθείρει κώδικα ή δεδομένων που τοποθετήθηκε κατά λάθος στον υπολογιστή του επισκέπτη. Ξανά, τις απόψεις των επισκεπτών και αλληλεπιδρά με αυτόν τον ιστότοπο, ή πανό ή αναδυόμενα παράθυρα ή διαφημίσεις που εμφανίζονται σ ', με δική του ευθύνη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ζημίας που προκλήθηκε από DOWNLOADS

Επισκέπτης λήψεις πληροφορίες από αυτό το site σε αυτό το δικό του κίνδυνο. Ιστοσελίδα παρέχει καμία εγγύηση ότι λήψεις είναι δωρεάν διαφθείρει κωδικών υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου, αλλά δεν περιορίζονται σε, ιούς και worms.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Με την προβολή, χρησιμοποιώντας, ή αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων των πανό, διαφήμιση, ή pop-ups, λήψεις, και ως προϋπόθεση της ιστοσελίδας να επιτρέψει νόμιμη προβολή του, Επισκέπτης παραιτείται από κάθε δικαίωμα για πάντα με τις αξιώσεις των ζημιών από οποιαδήποτε και όλα περιγραφή βασίζεται σε οποιαδήποτε αιτιώδη παράγοντα που οδηγεί σε πιθανή βλάβη, δεν έχει σημασία πόσο ειδεχθές ή εκτεταμένες, είτε φυσική είτε συναισθηματική, προβλέψιμες ή απρόβλεπτες, είτε σε προσωπικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Για όλες τις δικαιοδοσίες που μπορεί τώρα να επιτρέψει τις εξαιρέσεις αυτές η μέγιστη ευθύνη μας δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται από εσάς, εάν υπάρχει, για τη χρήση της ιστοσελίδας ή την υπηρεσία μας.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα μας κρατήσει ευθύνη για τυχόν ζημιές που σχετίζονται με θέματα πέρα ​​από τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, πράξεις του Θεού, πόλεμος, τρομοκρατία, εξέγερση, ταραχές, εγκληματική δραστηριότητα, φυσικές καταστροφές, διατάραξη των επικοινωνιών ή των υποδομών, ελλείψεις εργατικού δυναμικού ή των διακοπών (συμπεριλαμβανομένων των παράνομων απεργιών), ελλείψεις υλικών, και οποιαδήποτε άλλα γεγονότα που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Επισκέπτης συμφωνεί ότι, σε περίπτωση που προκαλεί ζημιά σε εμάς ή σε τρίτους, ως αποτέλεσμα της ή σχετίζονται με τη χρήση του HTTP://www.knwautobody.com, Επισκέπτης θα μας αποζημιώσετε για, και, κατά περίπτωση, υπερασπιστείτε ενάντια, οποιεσδήποτε αξιώσεις για αποζημίωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Επισκέπτης συμφωνεί ως προϋπόθεση για την προβολή, ότι οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των επισκεπτών και Ιστοσελίδα θεωρείται μια υποβολή. Όλες οι παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων αυτών, γραφικά που περιέχονται σ ', ή οποιαδήποτε από το περιεχόμενο της υποβολής, θα καταστεί αποκλειστική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω άδεια, για εμπορική χρήση και χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα οποιουδήποτε είδους. Επισκέπτης συμφωνεί να επικοινωνούν μόνο τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, το οποίο επιθυμεί να επιτρέψει πάντα την ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο κατά το δοκούν. “Υποβολές” Είναι επίσης μια διάταξη της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καμία πρόσθετη ειδοποίηση οποιουδήποτε είδους για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται να δοθεί στον επισκέπτη και επισκεπτών εγγυάται ρητά την κατανόηση ότι το δικαίωμα να παρατηρήσετε αίρεται ως προϋπόθεση για την άδεια να δείτε ή να αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ως μέρος του ανταλλάγματος που απαιτεί η ιστοσελίδα για την προβολή, χρησιμοποιούν ή αλληλεπιδρούν με αυτή την ιστοσελίδα, Επισκέπτης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει δεσμευτική διαιτησία για οποιαδήποτε αξίωση, διαμάχη, ή διαμάχη (“ΑΞΊΩΣΗ”) οποιουδήποτε είδους (είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξία ή άλλως) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την αγορά αυτή, αυτό το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων άγρα πελατών, ζητήματα ιδιωτικότητας, και τους όρους που αφορούν ζητήματα χρήσης.

Η διαιτησία διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία που μια διαφορά υποβάλλεται στην Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας. Πληροφορίες για Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας, τους κανόνες της, και τις μορφές της είναι διαθέσιμα από την American Association διαιτησίας, 335 Madison Avenue, Πάτωμα 10, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 10017-4605. Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη ή νομό του ιδιοκτήτη του http://www.knwautobody.com.

Σε καμία περίπτωση ο θεατής, επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή ο πελάτης έχει το δικαίωμα να πάει στο δικαστήριο ή να έχουν μια δίκη με ενόρκους. Θεατής, επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή ο πελάτης δεν θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε προδικαστικές ανακάλυψη εκτός από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό; δεν θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ως εκπρόσωπος ή μέλος οποιασδήποτε κατηγορίας των εναγόντων σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση υπόκειται σε διαιτησία; απόφαση του διαιτητή θα είναι τελική και δεσμευτική και με περιορισμένα δικαιώματα προσφυγής.

Η επικρατούσα κόμμα πρέπει να επιστραφεί από το άλλο μέρος για οποιαδήποτε και όλα τα έξοδα που συνδέονται με τη διαιτησία των διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών, τέλη είσπραξης, αμοιβές έρευνα, έξοδα ταξιδιού.

Δικαιοδοσία και δωσιδικία

Εάν οποιοδήποτε θέμα που αφορά την αγορά αυτή πρέπει να ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου, προ- ή μετα-διαιτησία, Θεατής, επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή ο πελάτης συμφωνεί με αυτήν ο μοναδικός και με αρμοδιότητες να είναι το κράτος και την πόλη που δηλώνονται στις πληροφορίες επαφής του ιδιοκτήτη διαδίκτυο εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν παράρτημα. Σε περίπτωση που η άσκηση της προσφυγής είναι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, το κατάλληλο δικαστήριο είναι το πιο κοντινό ομοσπονδιακό δικαστήριο στον ιδιοκτήτη του http://www.knwautobody.com Όνομα, διεύθυνση.

ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΟΣ ΝΌΜΟΣ

Θεατής, επισκέπτης, μέλος, συνδρομητής ή ο πελάτης συμφωνεί ότι το εφαρμοστέο δίκαιο που πρέπει να εφαρμοστούν, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι εκείνη του κράτους του ιδιοκτήτη του http://www.knwautobody.com.

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Ο πωλητής αυτού του προϊόντος είναι:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

33 Perry Οδός
Westland, MI 48185
Ηνωμένες Πολιτείες

Επικοινωνία Email: admin@knwautobody.com,All Rights Reserved.