Kiểm tra A Xe Phanh

Nếu bạn đang mua một chiếc xe hơi sử dụng bổ sung để làm các chất lỏng khác mà chúng tôi đã đề nghị bạn nên kiểm tra, bạn cũng cần phải kiểm tra phanh xe. Phanh trên xe là một trong những điều mà được thiết kế để mang ra ngoài. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]