Kontrolluar një automjete Brakes

Nëse jeni duke blerë një makinë të përdorur, përveç duke bërë lëngjet e tjera që kemi sugjeruar që ju të kontrolloni, ju gjithashtu duhet të kontrolloni frenat automjetet. Frenat në një automjet janë një gjë që janë të dizajnuara për të veshin jashtë. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]