Xyuas Ib faib Brakes

Yog hais tias koj yuav ib lub tsheb nyob rau hauv tas li ntawd mus ua rau lwm kua uas peb tau pom tias koj saib, koj yuav tsum tau mus saib lub tsheb nres. Brakes rau ib lub tsheb yog ib tug tshaj plaws uas yog tsim los hnav tawm. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]