ໃນອະນາຄົດຂອງການຊື້ລົດໃຫຍ່ມືສອງ

ກັບ invent ຂອງອິນເຕີເນັດ, ຊື້ໃຊ້ລົດແລະທຸກປະເພດຂອງຍານພາຫະນະໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ. ຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍທີ່ດີແລະແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຊື້ແລະສິ່ງທີ່ຈະຊອກຫາ. ທຸລະກິດມີການປ່ຽນແປງ drastically ໃນທີ່ຜ່ານມາ 40 ປີແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. People can go online and look […]