KPP va suyuq tekshirish

Oldingi xabarga biz krank ishi motor yog'i bilan qoplangan, uni nazorat qilish va nima qarash qanday. Bu xabarga biz uzatish suyuqligi nazorat qamrab oladi va izlab nima. Motor moyi Keyingi, uzatish neft ehtimol keyingi eng muhim suyuqlik. It is vital for automatic transmissions to have the […]