Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах, шингэн шалгах нь

Бидний өмнөх бичлэгт бид бүлүүрт тохиолдолд хөдөлгүүрийн тос хамрагдсан, Үүнийг шалгах, юу харагдах вэ. Энэ албан тушаалд бид дамжуулах шингэн шалгах хамрах бөгөөд хайх вэ. Хөдөлгүүрийн тос хажууд, газрын тос дамжуулах магадгүй дараагийн хамгийн чухал нь шингэн юм. It is vital for automatic transmissions to have the […]