တစ်ဦးကတပတ်ရစ်ကားဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ Engine ကိုရေနံကိုစစ်ဆေးခြင်း

တစ်ဦးကိုအသုံးပြုမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့စိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကိုရှိနိုင်ပါသည်. There are a few things that you can check yourself to ensure that you are getting a good vehicle and good quality. One of the most important things you need to check when buying a used vehicle is the engine crank case oil. In this post […]