چک کردن وسایل نقلیه ترمز

اگر شما به خرید یک ماشین استفاده علاوه بر انجام مایعات دیگری که ما پیشنهاد کرده اند که شما را بررسی کنید, شما همچنین نیاز به بررسی ترمز وسایل نقلیه. ترمز در یک وسیله نقلیه یک چیز است که طراحی شده اند به پوشیدن. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]