Gwirio RV Vin

Yn union fel prynu ceir, prynu RV a ddefnyddir (Cerbyd Hamdden) neu gall gwersylla fod yn ffordd wych i gael bargen anhygoel. Yn union fel ceir, Gwerth colli RV yn hyn o bryd maent yn cael eu gyrru oddi ar y lot. Ond, mae angen i chi ddiogelu eich hun a'ch buddsoddiad trwy wneud ychydig o ymchwil am y RV ydych yn bwriadu prynu.

Gwiriwch Mae RV Rhif Vin Yma

Yn union fel ceir, RV yn cael vin (rhif adnabod cerbyd) ac maent yn cael eu lleoli ar lawer o wahanol leoedd ar gwerth ardrethol. Maent fel arfer yn cael eu rhoi yn yr un lle y byddai car yn eu cael, ar y dangosfwrdd a dylech fod yn gallu ei weld drwy edrych trwy flaen y sgrin wynt. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir bob amser. Gwneuthurwyr yn eu rhoi mewn gwahanol leoedd fel yr injan a'r ffrâm. Gallwch hefyd edrych ar y gefnogaeth graidd (cefnogaeth rheiddiadur) , ar y golofn lywio, gyrwyr neu deithwyr drws neu'r post drws, ac weithiau ar y wal dân. Gallwch hefyd edrych ar y llawlyfr perchnogion i weld os caiff ei restru yno, ond mae'n well cadarnhau bod y rhif yn yr un fath â'r hyn sydd ar y RV.

Gwirio RV Vin

Os bydd y perchennog ohonynt, gallwch hefyd edrych ar y dogfennau prynu, teitl ac yswiriant docs. Mae'r vin yn unigryw i'r RV, nid oes dau gartref modur yn cael yr un un, felly mae'n bwysig eich bod yn cael y rhif vin cywir.

Yn yr un modd ag y byddech yn edrych i fyny yn vin gyfer car eich bod yn ystyried prynu, gallwch chi redeg gwiriad vin RV yn ogystal. Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth sy'n geir yn y cerbyd ei hun i chi, mae decoder RV sy'n dweud wrthych pwy yw'r gwneuthurwr yn, lle cafodd ei adeiladu ac opsiynau gan y gwneuthurwr a enginge a gwybodaeth trawsyrru.

Trwy redeg gwerth ardrethol chwilio rif vin byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth werthfawr arall, fel pe bai'r RV wedi cael ei adrodd mewn damwain a pha mor helaeth yr oedd yn. Hefyd, os yw'r gwerth ardrethol wedi newid dwylo sawl gwaith y bydd yn tynnu eich sylw at broblemau posibl odomedr neu cefnau rôl. Bydd hefyd yn rhestru a oes unrhyw liens posibl ar y RV nad yw'r perchennog wedi talu ar ei ganfed. Ac yn olaf gall ddangos o unrhyw galw i gof posibl nad ydynt wedi cael sylw.

Drwy wneud yn vin RV wirio gallech arbed rhai cur pen posibl i lawr y ffordd ac mae'n yswiriant rhad eich hun ar gyfer rhywfaint o dawelwch meddwl wrth brynu RV a ddefnyddir.

Adroddiad Hanes Cerbydau A Gwirio Vin