යතුරු පැදි වින් Decoder

රථ, යතුරු පැදි, ATV වින් Decoder

motorcycle isolatedයතුරු පැදියකින් යන වින් අංකය විකේතනය කිරීම සඳහා ඔබ පළමුව වින් අංකය සොයා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වනු ඇත. මෙම වින් සංඛ්යාව එක් විශේෂිත යතුරු පැදි අනන්ය වන අතර කිසිදු දෙකක් හරියටම සමාන වේ.

මෙන්න වින් අංකය පරීක්ෂා කරන්න

ඕනෑම බයිසිකලයක් හෝ ATV මත වින් අංකය ප්රහේලිකාව ලිහා විසින්, ඔබ බයිසිකලයක් ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගන්න පුළුවන්, such as who the manufacturer is and the country it was manufactured. මෙම සාමාන්යයෙන් වින් තහඩුව මත පළමු ලිපි තුනක් හා සංඛ්යා.

අටවන ඉලක්කම් හරහා සිව්වන එවැනි ශරීරය ශෛලිය හා එන්ජින් වර්ගය ලෙස පාපැදි පිළිබඳ නිශ්චිත යන්නෙන්. බොහෝ decoders මෙම තොරතුරු ලබා ගත හැකි ඇති, නමුත් සමහර අවස්ථාවල ඔබ සියලු තොරතුරු ලබා ගැනීමට නිෂ්පාදකයා සම්බන්ධ කර ගැනීමට සිදු වනු ඇත.

නවවන ඉලක්කම් ද වින් අව්යාජ බව තහවුරු අරමුණු හා සහතික සඳහා පාපැදි මත තැන්පත් කර තිබේ.

දස වන ඉලක්කම් වාහනය ඉදිරිපත් කරන ලද වර්ෂය සඳහා ද. Y A සිට මෝටර් රථ වාහන වැනි, වන අතර සිට වසර බවයි 1980 දක්වා 2000. සිට 2001 දක්වා 2009 මෙම ඉලක්කම් වනු ඇත 1 ඔස්සේ 9 හා එම වසරේ අනුරූප. සිට 2010 ඔවුන් සිට නැවත ආරම්භ අකාරාදී 1980 දක්වා 2000.

හොඳම යමහා එකක් සොයා ගැනීමට, කවසාකි, සුසුකි හා හාර්ලි ඩේවිඩ්සන් වින් Decoders අපගේ වෙබ් අඩවිය සුසර ඉන්න.

යතුරු පැදි වින් පරීක්ෂා කිරීම හා ATV වින් පරීක්ෂා කරන්න