គោលនយោបាយ​ការ​ភ្ជាប់

គោលនយោបាយ​ការ​ភ្ជាប់

ស្ថានភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ដែល​ភ្ជាប់

: http://តំណ​ភ្ជាប់​របស់ www.knwautobody.com ស្វាគមន៍​ឱ្យ​គេហទំព័រ​នេះ [បាន​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុលោម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ដែល​ត​ភ្ជាប់​នេះ].
[គោល​ន​យោ​បាយ​ដែល​ត​ភ្ជាប់​នេះ​មាន​គោល​បំណង​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​នៅ​ពេល​ដែល​ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​នេះ​។] ឬ [តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​អ្នក​យល់ព្រម​គោរព​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​មាន​គោល​ន​យោ​បាយ​ការ​ភ្ជាប់​នេះ​។]

តំណ​ភ្ជាប់​ទៅ​: http://www.knwautobody.com

តំណ​ដែល​ចង្អុល​ទៅ​កាន់​: http://www.knwautobody.com មិន​គួរ​ត្រូវ​បាន​យល់​ច្រឡំ.
អត្ថបទ​តំណ​សមស្រប​គួរ​ត្រូវ​បាន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​និច្ច.
[ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយ​ដែល​យើង​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ​រចនា​ស​ម្ព័​ន URL របស់​គេហទំព័រ​របស់​យើង, និង​ទាល់​តែ​យើង​យល់ព្រម​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ, អ្នក​គឺ​ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​តំណ​និយាយ​។] អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ស្លាក​សញ្ញា​របស់​យើង​ដើម្បី​តភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​នេះ (ឬ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ) ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​បាន​សរសេរ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​របស់​យើង.
អ្នក​មិន​ត្រូវ​ស៊ុម​មាតិកា​នៃ​គេហទំព័រ​នេះ​ឬ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ស្រដៀង​គ្នា​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​មាតិកា​នៃ​គេហទំព័រ​នេះ.

តំណ​ភ្ជាប់​ពី​គេហទំព័រ​នេះ

គេហទំព័រ​នេះ​រួម​បញ្ចូល​តំណ​ទៅ​គេហទំព័រ​ផ្សេង​ទៀត​បាន​គ្រប់គ្រង​និង​ដំណើរការ​ដោយ​ភាគី​ទីបី. តំណ​ភ្ជាប់​ទាំងនេះ​គឺ​មិន​មែន​ជា​ការ​គាំទ្រ​ឬ​អនុសាសន៍.
: http://www.knwautobody.com មាន​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​ខ្លឹមសារ​នៃ​គេហទំព័រ​ភាគី​ទីបី​នោះ​ទេ, ហើយ​: http://www.knwautobody.com ទទួល​យក​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ពួក​គេ​ឬ​សម្រាប់​ការ​បាត់​បង់​ឬ​ការ​ខូច​ខាត​ណា​មួយ​ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​អ្នក​នៃ​ពួក​គេ​មិន​មាន.

ការ​យក​ចេញ​នៃ​តំណ​ភ្ជាប់

អ្នក​យល់ព្រម​ថា, យើង​គួរ​តែ​ស្នើ​សុំ​ការ​លុប​តំណ​មួយ​ដើម្បី​: http://www.knwautobody.com នោះ​គឺ​នៅ​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​របស់​អ្នក, អ្នក​នឹង​លុប​តំណ​ភ្លាម.
ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​ពួក​យើង​ដើម្បី​យក​តំណ​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​នៅ​លើ​: http://www.knwautobody.com, សូម​ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ​តាម​អាសយដ្ឋាន​ដូច​ខាងក្រោម. ចំណាំ​ថា​លុះ​ត្រា​តែ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ដើម្បី​ទាមទារ​ឱ្យ​ការ​ដក​យក​ចេញ egal, ការ​ដក​យក​ចេញ​បែប​នេះ​នឹង​ក្លាយ​​​ជា​ការ​សំរេចចិត្ត​របស់​យើង​។]

ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​គោល​ន​យោ​បាយ​ដែល​ត​ភ្ជាប់​នេះ

យើង​អាច​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​គោលការណ៍​ដែល​ភ្ជាប់​នេះ​នៅ​ពេល​ណា​ដោយ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​កំណែ​ថ្មី​លើ​នេះ
វែ​ប​សាយ.

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
អ្នក​គួរ​តែ​មាន​សំណួរ​ណា​មួយ​អំពី​គោល​ន​យោ​បាយ​ដែល​ត​ភ្ជាប់​នេះ, សូម​ទាក់ទង​មក​យើង​ដោយ​ប្រើ​សេចក្ដី​លម្អិត​ដែល​បាន​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម:

ទំនាក់ទំនង​អ៊ី​ម៉ែ​ល: admin@knwautobody.com,រក្សា​សិទ្ធ​ដោយ.