سیاست ارتباط

سیاست ارتباط

وضعیت سیاست ارتباط

HTTP://لینک www.knwautobody.com خوش آمدید به این وب سایت [ساخته شده مطابق با شرایط این سیاست ارتباط].
[این سیاست ارتباط در نظر گرفته شده هنگام اتصال به این وب سایت به شما کمک کنند.] یا [با استفاده از این وب سایت شما موافقت خود را با شرایط و ضوابط این سیاست ارتباط محدود می شود.]

لینک به HTTP://www.knwautobody.com

لینک با اشاره به HTTP://www.knwautobody.com نباید گمراه کننده باشد.
متن لینک مناسب باید همیشه استفاده می شود.
[از زمان به زمان ما ممکن است ساختار آدرس از وب سایت ما به روز رسانی, و مگر ما در نوشتن در غیر این صورت دیدن همه موارد, شما مسئول به روز رسانی لینک گفت هستند.] شما باید لوگوی ما برای لینک به این وب سایت استفاده کنید (یا درغیر این صورت) بدون اجازه کتبی اکسپرس ما.
شما باید محتوای این وب سایت فریم نیست یا استفاده از هر تکنولوژی مشابه در رابطه با محتوای این وب سایت.

لینک از این وب سایت

این وب سایت شامل لینک به وب سایت های دیگر و متعلق به اداره شده توسط اشخاص ثالث. این لینک ها تایید و یا توصیه نمی.
HTTP://www.knwautobody.com هیچ کنترلی بر محتویات وب سایت های شخص ثالث, و http://www.knwautobody.com هیچ مسئولیتی در قبال آنها و یا از دست رفتن یا آسیب هایی که ممکن از استفاده شما از آنها بوجود می آیند را می پذیرد.

حذف لینک

شما توافق می کنید که, باید درخواست ما در حذف یک لینک به HTTP://www.knwautobody.com است که در کنترل شما, شما را به لینک به سرعت حذف.
اگر شما می خواهم ما را به حذف یک لینک به وب سایت خود است که بر روی HTTP شامل://www.knwautobody.com, با ما تماس بگیرید با استفاده از اطلاعات تماس زیر. توجه داشته باشید که مگر اینکه شما حق Egal تا خواستار برکناری دارند, مانند حذف خواهد شد و در اختیار ما باشد.]

تغییر در این سیاست ارتباط

ما ممکن است این سیاست ارتباط در هر زمان با انتشار یک نسخه جدید در این اصلاح
سایت اینترنتی.

تماس با ما
باید هر گونه سوال در مورد این سیاست ارتباط شما, با ما تماس بگیرید با استفاده از جزئیات مجموعه ای از زیر:

تماس با ایمیل: admin@knwautobody.com,کلیه حقوق محفوظ است.