എ വിൻ നമ്പർ പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെ

വിൻ നമ്പർ തിരച്ചിൽ

നിങ്ങൾ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്ക് ന് വിൻ നമ്പർ നിങ്ങളെ വാഹനം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെറും ഒരു കൂട്ടം അധികം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ. നിങ്ങളുടെ വിൻ നമ്പറാണ് 17 നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതിനു നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാർ തനതായവയാണെന്നും ആ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും നിർമിച്ച അക്കങ്ങൾ. ഒരു വിൻ നമ്പറുകളും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ തിരികെ എവിടെ അതു നിർമ്മിക്കുന്ന ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വാഹന കാണാൻ സാധിക്കും.

എ വിൻ നമ്പർ പരിശോധിക്കുക എങ്ങനെനിങ്ങളുടെ കാറിൽ നിങ്ങളുടെ വിൻ എണ്ണം മനുഷ്യനേക്കാൾ ഒരു വിരൽ പ്രിന്റ് തുല്യൻ, രണ്ട് കാറുകൾ ഒരേ ഒന്നുണ്ടോ. നിങ്ങളുടെ കാർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെ പോലും അത് മെക്സിക്കോ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകും, കാനഡ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പോലും ഷിപ്പുചെയ്തു ജപ്പാൻ മുതൽ എല്ലാ വഴി, ജർമ്മനി, കൊറിയ അഥവാ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിന്നും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും.

 

നിങ്ങൾ ഒരു വിൻ എണ്ണം തീർന്നാൽ (ഓട്ടോ ചരിത്രം റിപ്പോർട്ട് പോലെ അറിയുന്നു) നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദാതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിൻ എണ്ണം ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കാർ പണിതു ഇടത്തിൽ നിന്നെ അറിയിക്കും എന്നു, ആർ നിർമ്മാതാക്കളാണ്, അത് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ജാലകങ്ങളും ലോക്കുകൾ സാധിച്ചോ എന്ന്, എൻജിൻ വലിപ്പവും പ്രസരണ ഏതു തരം. എതിരെ, നിങ്ങൾ ഒരു വിൻ നമ്പറുകളും ഷൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഉടമകൾ തമ്മിലുള്ള ഓഡോമീറ്റർ റീഡിങ്ങ് പോലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, കാർ എന്നെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ വേണ്ടയോ എന്ന്, വാഹനം എപ്പോഴെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നഷ്ടവും കഷ്ടം എങ്കിൽ, ആ നിർദ്ദിഷ്ട വാഹനം ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിലവിലെ ഓർക്കുന്നു അവിടെ വേണമെങ്കിൽ. കാറിൽ വിഢ്ഢിത്തവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, അത് എപ്പോഴെങ്കിലും repossessed ചെയ്തു എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി മൊത്തം നഷ്ടം സംഭവിച്ചതോ.

എന്റെ വിൻ നമ്പർ പരിശോധിക്കുക

അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ആവശ്യപ്പെടുന്ന “ഞാൻ എന്റെ വിൻ എത്ര പരിശോധിക്കുക എന്തു”? ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, അത് ഗംഭീരമായി എളുപ്പമാണ്. ആദ്യത്തെ പടി സമ്പാദിക്കുന്നതു വിൻ സംഖ്യ വാഹനത്തിന്റെ. എല്ലാ കാറുകളും ട്രക്കുകളും നിങ്ങളെ കാറ്റുമറ മുന്നിൽ നോക്കി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഡ്രൈവറുകൾ ഭാഗത്തു ഡാഷ് ന് ലോഹം ഒരു ചെറിയ കഷണം വിൻ മല്കുല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ചില നിർമ്മാതാക്കൾ പുറമേ വാതിലുകൾ അതിനുള്ളിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ എണ്ണം, വികസിതമായ ചിലപ്പോൾ പുറമേ കുറേദിവസം ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പിക്കൈ. ഒരു സുപ്രധാന കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾ വിൻ നമ്പറുകൾ ഒരേ അല്ല എന്ന് പാനലുകൾ ഏതാനും കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ഇത് അനിവാര്യമായും വാഹനം മോഷ്ടിച്ചു ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഇത് അപകടത്തിൽ കണക്കാക്കുകയും ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി മാത്രമേ പകരം ബ്രാൻഡ് പുതിയവ കാർ സ്ഥാപിതമായേക്കില്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഒരു വാഹനം കുറുകെ വരുന്നത് അതു മുഴുവൻ പാനലുകൾ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത വിൻ നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മികച്ച പന്തയം ആ പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ താമസിക്കാൻ എന്നതാണ്.വിൻ നമ്പർ പരിശോധിക്കുക

അടുത്തത് അതു നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോകുന്നത് ഓൺലൈനിൽ പോകുന്ന പോലെ ലളിതമാണ്. ഒരു വാഹനം വിൻ ചെക്ക് വാഗ്ദാനം പല പ്രശസ്തമായ കമ്പനികളുടെ ഉണ്ട്. Youtrust അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശുപാർശ വേണ്ടൂ ഉചിതമായ ബോക്സിൽ വിൻ നമ്പർ നൽകി ഒരു വിൻ സംഖ്യ ചെക്ക് സേവനം കണ്ടെത്തുക, അത് ആ എളുപ്പമാണ്. സൗജന്യമായി VIN ചെക്കുകൾ താങ്കൾക്ക് ഇത് നിർമ്മാതാവ് നിന്ന് കൊണ്ട് വന്ന വാഹനം ഉപകരണങ്ങളും വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് വിൻ ഡീകോഡറുകൾ ആകുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര വിൻ സംഖ്യ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വർഷം നിനക്കു കാണിച്ചു തരുന്ന, വരുത്തിയും മോഡൽ എൻജിൻ മറ്റ് മർമപ്രധാന വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഗൗരവമായ മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും ഏത് ഒരു മുഴുവൻ വാഹനം ചരിത്രം റിപ്പോർട്ടിൽ തുടരാം, ഓഡോമീറ്റർ പ്രശ്നങ്ങൾ, കാർ അപകടത്തിൽ ആകുമായിരുന്നു ഇത്യാദി കണ്ടാൽ.

വിൻ സംഖ്യ ചെക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അതു നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും, തലവേദന, ദുഃഖം. അത് അവരുടെ ഉപയോഗിച്ച കാർ വിൽക്കുന്ന വരുമ്പോൾ ആളുകൾ എല്ലായ്പോഴും സത്യം പറയൂ ചെയ്യില്ല. ഒരു വിൻ സംഖ്യ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിനക്കു നല്ല സേവിക്കും ഒരു കാർ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും തമ്മിലുള്ള ലോകത്തിൽ എല്ലാ വ്യത്യാസം കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഭാഗ്യ ചിലവാകുന്നതും ഒരു കാർ ഉള്ളവരും നിങ്ങൾ മുക്തി നേടാനുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

കണ്ടെത്തുക കുറഞ്ഞ വാഹനം ചരിത്രം റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ