நிபந்தனைகள்

நிபந்தனைகள்

: http உள்ள தகவல்://www.knwautobody.com பொது தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே உள்ளது. தகவல்: http மூலம் வழங்கப்படுகிறது://www.knwautobody.com மற்றும் நாம் தேதி மற்றும் சரியான தகவல்களை வரை முடிந்தளவு முயற்சி போது, நாங்கள் எந்த எந்த பிரதிநிதித்துவங்கள் அல்லது உத்தரவாதங்கள் செய்கிறோம், வெளிப்படையாகவோ உட்கிடையாகவோ, முழுமையான பற்றி, துல்லியம், நம்பகத்தன்மை, : http பொறுத்து பொருத்தத்தை அல்லது கிடைக்கும்://www.knwautobody.com அல்லது தகவல், பொருட்கள், சேவைகள், அல்லது தொடர்புடைய கிராபிக்ஸ்: http உள்ள://www.knwautobody.com எந்த நோக்கத்திற்காக. நீங்கள் இத்தகைய தகவல்களை வைக்க நம்பகத்தன்மை உங்களுடைய சொந்த ஆபத்து கண்டிப்பாக எனவே ஆகிறது.

எந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் எந்த இழப்பு அல்லது சேதம் வரையறை இல்லாமல் உட்பட பொறுப்பாக இருக்கும், மறைமுக அல்லது அதன் விளைவால் இழப்பு அல்லது சேதம், அல்லது எந்த இழப்பு அல்லது சேதம் அவற்றுக்கு வெளியே எழும் தரவு அல்லது லாபம் எழும், அல்லது தொடர்பாக, : http பயன்பாடு://www.knwautobody.com.

HTTP வழியாக://நீஙகள் http கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இல்லாத மற்ற வலைத்தளங்களில் இணைக்க முடியும்://www.knwautobody.com. நாம் இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியாது, அந்த தளங்கள் உள்ளடக்கம் மற்றும் கிடைக்கும். எந்த இணைப்புகள் சேர்த்து அவசியம் ஒரு பரிந்துரை குறிப்பால் அல்லது அவர்களுக்கு உள்ள தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் ஆதரவளிக்காது.

ஒவ்வொரு முயற்சியும்: http வைத்து செய்யப்பட்டது://www.knwautobody.com வரை இயங்குகின்றன. எனினும்,: http://www.knwautobody.com எந்தவித பொறுப்பும் கிடையாது, மற்றும் பொறுப்பு இருக்காது, : http://www.knwautobody.com காரணமாக நமது கட்டுப்பாட்டை மீறி தொழில்நுட்ப பிரச்சினைகள் காரணமாக தற்காலிகமாக கிடைக்கவில்லை இருப்பது.