Disclaimer

Disclaimer

Informationen i http://www.knwautobody.com är endast allmän information. Informationen ges av http://www.knwautobody.com och medan vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, Vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på http://www.knwautobody.com eller informationen, produkter, tjänster, eller tillhörande grafik som finns på http://www.knwautobody.com för något ändamål. Tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekt eller följdskada eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinster som härrör från, eller i samband med, användning av http://www.knwautobody.com.

Genom http://www.knwautobody.com kan du länka till andra webbplatser som inte är under kontroll av http://www.knwautobody.com. Vi har ingen kontroll över naturen, Innehållet och tillgängligheten på dessa platser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla http://www.knwautobody.com igång smidigt. dock,http://www.knwautobody.com tar inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarig för, http://www.knwautobody.com är för tillfället inte tillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.