Mohim

Mohim

Të dhënat e përmbajtura në http://www.knwautobody.com është vetëm për qëllime informative të përgjithshme. Informacioni është dhënë nga http://www.knwautobody.com dhe ndërsa ne përpiqemi për të mbajtur informacionin e deri në datën dhe korrekte, Ne nuk bëjmë përfaqësime ose garanci të ndonjë lloji, shprehur apo të nënkuptuar, në lidhje me plotësinë, saktësi, besueshmërinë, përshtatshmëria ose disponueshmërinë në lidhje me http://www.knwautobody.com ose informacioni, Produktet, Shërbimet, ose grafikë të lidhura përmbajtura në http://www.knwautobody.com për çfarëdo qëllimi. Çdo besim se ju vendosni në një informacion të tillë prandaj është rreptësisht tuaj në rrezik.

Në asnjë rast ne do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim, duke përfshirë pa kufizim, humbje indirekte apo kryelartë ose dëmtim, ose ndonjë humbje ose dëmtim çfarëdo që vjen nga humbja e të dhënave ose fitimet që dalin nga, ose në lidhje me, përdorimi i http://www.knwautobody.com.

Nëpërmjet http://www.knwautobody.com ju jeni në gjendje për të link-faqet e internetit të tjera të cilat nuk janë nën kontrollin e http://www.knwautobody.com. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi natyrën, përmbajtjen dhe disponueshmërinë e ato vende. Përfshirja e ndonjë lidhje nuk nënkupton domosdoshmërisht një rekomandim ose mbështesin pikëpamjet e shprehura brenda tyre.

Çdo përpjekje është bërë për të mbajtur http://www.knwautobody.com dhe duke ecur mirë. Megjithatë,http://www.knwautobody.com merr asnjë përgjegjësi për, dhe nuk do të jetë përgjegjës për, http://www.knwautobody.com qenë përkohësisht i padisponueshëm për shkak të çështjeve teknike përtej kontrollit tonë.