ਬੇਦਾਅਵਾ

ਬੇਦਾਅਵਾ

HTTP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ://www.knwautobody.com ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਹੈ,. ਜਾਣਕਾਰੀ HTTP ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ://www.knwautobody.com ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਣਨ ਜ ਵਾਰੰਟੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਜ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਪੂਰਾ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, HTTP ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜ ਉਪਲੱਬਧਤਾ://www.knwautobody.com ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾ, ਜ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰਾਫਿਕਸ HTTP 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ://www.knwautobody.com ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਤਰੇ' ਤੇ ਸਖਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਜ consequential ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਡਾਟਾ ਜ ਲਾਭ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, HTTP ਦੀ ਵਰਤੋ://www.knwautobody.com.

HTTP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ://ਤੁਹਾਡੇ HTTP ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ www.knwautobody.com://www.knwautobody.com. ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ HTTP ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,://www.knwautobody.com ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ. ਪਰ,HTTP://www.knwautobody.com ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੋ, HTTP://www.knwautobody.com ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ.