Penafian

Penafian

Maklumat yang terkandung di http://www.knwautobody.com adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh http://www.knwautobody.com dan walaupun kami berusaha untuk memastikan maklumat yang terkini dan betul, kami tidak membuat sebarang perwakilan atau sebarang bentuk jaminan, nyata atau tersirat, tentang kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan http://www.knwautobody.com atau maklumat yang, produk, Perkhidmatan, atau grafik berkaitan yang terkandung di http://www.knwautobody.com untuk sebarang tujuan. Mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

Dalam apa jua keadaan, kami akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan yang tidak langsung atau berbangkit, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa jua pun yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang berbangkit daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan http://www.knwautobody.com.

Melalui http://www.knwautobody.com anda mampu untuk pautan ke laman web lain yang tidak berada di bawah kawalan http://www.knwautobody.com. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman-laman. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya membayangkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan dalam diri mereka.

Setiap usaha dilakukan untuk menjaga http://www.knwautobody.com dan berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun,http://www.knwautobody.com tidak bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, http://www.knwautobody.com yang tersedia buat sementara waktu disebabkan isu-isu teknikal di luar kawalan kami.