Општи услови

Општи услови

Информациите содржани во http://www.knwautobody.com е за општи информации цели. Информациите се обезбедени од страна на HTTP://www.knwautobody.com и додека ние се трудиме да ги задржи информациите до датумот и точни, ние не правиме никакви ИЗЈАВИ ИЛИ ГАРАНЦИИ од секаков вид, експлицитни или имплицитни, за комплетноста, точност, доверливост, соодветноста или достапност во однос на http://www.knwautobody.com или информацијата, производи, услуги, или сродни графика содржани на http://www.knwautobody.com за секаква намена. Затоа секое потпирање можете место на таквите информации е строго на ваш сопствен ризик.

Во никој случај ние ќе бидеме одговорни за било каква загуба или штета, вклучувајќи без ограничување, индиректни или последователни губење или оштетување, или било каква загуба или штета кои произлегуваат од загуба на податоци или профит што произлегуваат од, или во врска со, користење на http://www.knwautobody.com.

Преку HTTP://www.knwautobody.com вие сте во можност да се поврзе со други веб-сајтови кои не се под контрола на HTTP://www.knwautobody.com. Ние немаме контрола над природата, Содржината и достапноста на овие сајтови. Вклучувањето на какви било врски не мора да значи препорака или одобрува и ставовите изразени во нив.

Секој напор е направен за да се задржи http://www.knwautobody.com и работи правилно. Сепак,http://www.knwautobody.com не презема одговорност за, а не да биде одговорен за, http://www.knwautobody.com биде привремено недостапен поради технички прашања надвор од нашата контрола.