ការ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ

ការ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ

ព័ត​មាន​នៅ​ក្នុង​: http://www.knwautobody.com គឺ​សម្រាប់​គោលបំណង​ទូទៅ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ. ទិន្នន័យ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ដោយ​: http://www.knwautobody.com ហើយ​ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​ព្យាយាម​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​នេះ​រហូត​ដល់​កាល​បរិច្ឆេទ​និង​ត្រឹមត្រូវ, យើង​នឹង​មិន​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​ឬ​ការធានា​នៃ​ប្រភេទ​ណាមួយ, Express ឬ implied, អំពី​ពេញលេញ, ភាព​ត្រឹមត្រូវ, ភាព​អាច​ជឿជាក់​បាន, ងាយស្រួល​ឬ​ភាព​អាច​រក​បាន​ដោយ​គោរព​ទៅ​នឹង​: http://www.knwautobody.com ឬ​មិន​ផ្លូវការ​នេះ, ផលិតផល, ការ​ផ្តល់​សេវា, ឬ​ក្រាហ្វិក​ដែល​ទាក់ទង​ដែល​មាន​នៅ​លើ​: http://www.knwautobody.com សម្រាប់​គោល​បំណង​ណាមួយ. ហេតុនេះ​ហើយ​បាន​ជា​ពឹង​ផ្អែក​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ដាក់​នៅ​លើ​បែប​នេះ​គឺ​ជា​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​ព​ក្នុង​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក.

ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នោះ​ទេ​យើង​នឹង​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការបាត់បង់​ឬ​ការខូចខាត​ណាមួយ​រួម​ទាំង​ការ​ដោយ​គ្មាន​ដែន​កំណត់, ការបាត់បង់​ឬ​ខូចខាត​ដោយ​ប្រយោល​ឬ​មិន​ចំពោះ, ឬ​ការ​បាត់​បង់​ឬ​ការ​ខូច​ខាត​ណាមួយ​ដែល​កើតឡើង​ពី​ការ​បាត់បង់​ទិន្នន័យ​ឬ​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​កើត​ចេញពី, ឬ​នៅ​ក្នុង​ការ​តភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ការ, ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៃ http នេះ://www.knwautobody.com.

កាត់ http://www.knwautobody.com អ្នក​អាច​តភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មិន​នៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​របស់ http នេះ://www.knwautobody.com. យើង​មាន​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​ធម្មជាតិ​នោះ​ទេ, មាតិកា​ដែល​បាន​និង​លទ្ធភាព​នៃ​តំបន់​ទាំង​នោះ. ការ​ដាក់​បញ្ចូល​នៃ​តំណ​ភ្ជាប់​ណា​មួយ​ដែល​មិន​ចាំបាច់​បញ្ជាក់​ការ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ឬ​ការ​គាំទ្រ​ក្នុង​ការ​ដាក់​បង្ហាញ​ពួក​គេ.

ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ទាំងឡាយ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​រក្សា​: http://www.knwautobody.com ឡើង​និង​កំពុង​រត់​យ៉ាង​រលូន. ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា,: http://www.knwautobody.com ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ការ​ទេ, ហើយ​នឹង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ, : http://www.knwautobody.com ណ្តោះ​អាសន្ន​ដោយ​សារ​តែ​បញ្ហា​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​ហួសពី​ការគ្រប់គ្រង​របស់​យើង.