כתב ויתור

כתב ויתור

המידע הכלול בhttp://www.knwautobody.com הוא למטרות מידע כללי בלבד. המידע מסופק על ידי http://www.knwautobody.com ובעוד אנו משתדלים לשמור על המידע מעודכן ונכון, אנחנו עושים כל מצג או אחריות מכל סוג, מפורש או משתמע, על השלמות, דיוק, אמינות, התאמה או זמינות ביחס לhttp://www.knwautobody.com או המידע, מוצרים, שירותים, או גרפים כלולים בhttp://www.knwautobody.com לכל מטרה. כל הסתמכות אתה מציב על מידע כזה ולכן הוא בהחלט על אחריותך בלבד.

בשום מקרה לא נהיה אחראי לכל אובדן או נזק כולל, ללא הגבלה, אובדן או נזק עקיף או תוצאתי, או כל אובדן או נזק כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים מ, או בקשר עם, השימוש בhttp://www.knwautobody.com.

דרך http://www.knwautobody.com אתה יכול לקשר לאתרים אחרים שאינם בשליטתו של http://www.knwautobody.com. אין לנו שליטה על הטבע, תוכן וזמינות של אתרים אלו. ההכללה של קישורים אינה בהכרח המלצה או מאשרת את הדעות המובעות בם.

נעשה כל מאמץ כדי לשמור http://www.knwautobody.com ופועל בצורה חלקה. למרות זאת,http://www.knwautobody.com אינו לוקח אחריות על, ולא יהיה אחראי ל, http://www.knwautobody.com להיות זמין באופן זמני בשל בעיות טכניות מעבר לשליטתנו.