سلب مسئولیت

سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در HTTP://www.knwautobody.com فقط برای مقاصد اطلاعات عمومی. این اطلاعات توسط HTTP ارائه://www.knwautobody.com و در حالی که ما تلاش برای نگه داشتن اطلاعات به روز و درست, ما هیچ تضمینی یا ضمانت نامه از هر نوع, صریح یا ضمنی, در مورد کامل, دقت, قابلیت اطمینان, مناسب بودن و یا در دسترس بودن با توجه به HTTP://www.knwautobody.com و یا اطلاعات, محصولات, خدمات, و یا مربوط به گرافیک موجود در HTTP://www.knwautobody.com برای هر هدف. اعتماد شما را در چنین اطلاعاتی قرار است بنابراین به شدت در معرض خطر خود شما.

در هیچ واقعه در قبال از دست رفتن یا آسیب از جمله بدون محدودیت می باشد, دست دادن یا آسیب غیر مستقیم یا غیرمستقیم, و یا از دست دادن یا آسیب آنچه ناشی از از دست دادن داده ها یا سود ناشی از, یا در ارتباط با, استفاده از HTTP://www.knwautobody.com.

از طریق HTTP://www.knwautobody.com شما قادر به لینک به وب سایت های دیگر که تحت کنترل HTTP نیست://www.knwautobody.com. ما هیچ کنترلی بر ماهیت, محتوا و در دسترس بودن آن سایت. گنجاندن هر لینک الزاما اشاره به توصیه و یا دیدگاه بیان شده درون آنها تایید.

هر تلاش ساخته شده است برای نگه داشتن HTTP://www.knwautobody.com و در حال اجرا هموار. اما,HTTP://www.knwautobody.com طول می کشد هیچ مسئولیتی در قبال, و نمی خواهد در قبال, HTTP://www.knwautobody.com بودن موقت در دسترس نیست به دلیل مسائل فنی خارج از کنترل ما.