Tương lai của mua sử dụng Ô tô

Với sự phát minh của internet, mua sử dụng xe hơi và tất cả các loại xe đã thay đổi rất nhiều. Người tiêu dùng được trang bị tốt hơn và thông báo về quyết định mua hàng và những gì để tìm. Các doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể trong cuối cùng 40 năm và đặc biệt là trong thập kỷ qua. People can go online and look […]

Kiểm tra A Xe Phanh

Nếu bạn đang mua một chiếc xe hơi sử dụng bổ sung để làm các chất lỏng khác mà chúng tôi đã đề nghị bạn nên kiểm tra, bạn cũng cần phải kiểm tra phanh xe. Phanh trên xe là một trong những điều mà được thiết kế để mang ra ngoài. It is the friction between the rotor and the pads that stop the […]

Kiểm tra Transmission Và Lỏng

Trong bài trước, chúng tôi được bảo hiểm dầu khuỷu động cơ vụ án, làm thế nào để kiểm tra xem nó và những gì cần tìm. Trong bài này chúng tôi sẽ cover kiểm tra chất lỏng truyền và những gì cần tìm. Tiếp đến dầu động cơ, dầu truyền có lẽ là chất lỏng quan trọng nhất tiếp theo. It is vital for automatic transmissions to have the […]

Kiểm tra dầu động cơ trước khi mua xe qua sử dụng

Mua một chiếc xe sử dụng có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Có một vài điều mà bạn có thể tự mình kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang nhận được một chiếc xe tốt và chất lượng tốt. Một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần kiểm tra khi mua một chiếc xe được sử dụng là động cơ quay dầu trường hợp. In this post […]