Pendedahan affiliate

Pendedahan affiliate

Pemilik http://www.knwautobody.com boleh menerima pampasan bagi cadangan yang dibuat merujuk kepada produk atau perkhidmatan di laman web ini.

Pampasan ini mungkin dalam bentuk wang, perkhidmatan atau produk percuma dan boleh wujud tanpa apa-apa tindakan daripada pengunjung laman web. Sekiranya anda membeli produk atau perkhidmatan yang telah disyorkan oleh http://www.knwautobody.com, difahamkan bahawa beberapa bentuk pampasan mungkin dibuat untuk http://www.knwautobody.com pemilik. Contohnya, jika anda klik pada link affiliate di http://www.knwautobody.com dan kemudian membuat pembelian produk atau perkhidmatan yang disyorkan, http://www.knwautobody.com pemilik boleh menerima pampasan.

Pendedahan Pampasan telah disediakan untuk perlindungan anda dan untuk mendedahkan sepenuhnya apa-apa hubungan antara http://www.knwautobody.com produk atau perkhidmatan cadangan dan pemilik dari produk atau perkhidmatan.