Филијалата Обелоденување

Филијалата Обелоденување

Сопственик на http://www.knwautobody.com може да добие надомест за препораките дадени во врска со производи или услуги на овој веб-сајт.

Овој надомест може да биде во форма на пари, услуги или бесплатни производи и може да постои без било каква акција од веб-сајт посетител. Треба да купите некој производ или услуга, која е препорачана од страна на HTTP://www.knwautobody.com, тоа се подразбира дека некоја форма на надомест може да се направи на http://www.knwautobody.com сопственикот. На пример, ако кликнете на Филијалата линк на http://www.knwautobody.com и потоа да купат од препорачаната производ или услуга, http://www.knwautobody.com сопственикот може да добијат надомест.

Надоместок на оваа Обелоденување е обезбедена за ваша заштита и во целост да ја открие врската помеѓу http://www.knwautobody.com производ или услуга, препораки и сопствениците на тие производи или услуги.