Datgelu Affiliate

Datgelu Affiliate

Mae perchennog http://Efallai www.knwautobody.com derbyn iawndal am yr argymhellion a wnaed yn cyfeirio at y cynhyrchion neu wasanaethau ar y wefan hon.

Gall hyn iawndal fod ar ffurf arian, gallai gwasanaethau neu gynhyrchion cyflenwol ac yn bodoli heb unrhyw gamau o wefan ymwelwyr. Os byddwch yn prynu cynnyrch neu wasanaeth a gafodd ei argymell gan http://www.knwautobody.com, deellir y gallai rhyw fath o iawndal gael ei wneud i'r http://www.knwautobody.com perchennog. Er enghraifft, os ydych yn clicio ar ddolen dadogi yn http://www.knwautobody.com ac yna gwneud prynu cynnyrch neu'r gwasanaeth a argymhellir, http://Efallai www.knwautobody.com perchennog yn derbyn iawndal.

Mae'r Datgeliad Iawndal wedi'i ddarparu ar gyfer eich diogelwch ac i ddatgelu yn llawn unrhyw berthynas rhwng http://www.knwautobody.com cynnyrch neu wasanaeth argymhellion a pherchnogion rhai cynnyrch neu wasanaethau.