ഹോം

 

സ്ക്രീൻഷോട്ട് 2015-01-28 ഭൂതകാല 6.11.31 പ്രധാനമന്ത്രി

നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശനത്തിന് നന്ദി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സൈറ്റ് എല്ലാ ചക്രങ്ങൾ എല്ലാം കാണേണ്ടതായിരുന്നു, കൂടുതൽ വ്യക്തമായി, മോട്ടോർ ചക്രങ്ങൾ! നിങ്ങൾക്ക് നാം വാഹനങ്ങൾ സേവനങ്ങളിലും വളരെ മികച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ആസൂത്രണം.

ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി ആണ്, അത് ഒരു കാറോ ട്രക്ക് ആകട്ടെ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, എടിവി അല്ലെങ്കിൽ ആർവി, എങ്ങനെ മികച്ച നിങ്ങളെത്തന്നെ പരിരക്ഷിക്കാൻ. ഒരു ഉപയോഗിച്ച വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലിനീസേ എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എല്ലാ ബാധകമാകും, വഴിക്ക് 'കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആയിരിക്കാം സമയത്ത്.

ഉപയോഗിച്ച കാർ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്

നിങ്ങൾ ഒരു ഉപയോഗിച്ച കാറോ ട്രക്ക് വാങ്ങൽ നേടണം നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഗൃഹപാഠം ഉപഭോക്തൃ കാർ അവലോകനങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ കാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ക. വ്യത്യസ്ത കാർ മോഡലുകൾ നിന്നോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ വാങ്ങൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഗ്യാസ് മെയ്ക്ക് ഉപഭോഗവും മോഡൽ വിവരം ശേഖരിക്കാൻ. ഓരോ കാർ വിശ്വാസ്യത റേറ്റിങ് പരിശോധിച്ച് costs.Most ആളുകൾ ഒരു ഉപയോഗിച്ച വാഹന വാങ്ങുന്നത് പകിട കമിഴ്ന്നു തുല്യൻ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു കണക്കുകൂട്ടാൻ. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഉപയോഗിച്ച കാർ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് കാലടി താഴെ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ മികച്ച മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ്, നിങ്ങളുടെ പണം മനസ്തിതിയോടു കുറയ്ക്കുന്നതിനും.

ചെയ്യരുതാത്ത നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗിച്ച ഓട്ടോ ന് വിലയിരുത്തി ചെയ്ത് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ട്. വാഹനം നോക്കാം, അത് ടയർ ആവശ്യമോ ഇല്ല? നിങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന നിലത്തു എണ്ണ പാടുകൾ കാണുന്നത്? ടെസ്റ്റ് അട്ടയെ, നിങ്ങൾ ബ്രേക്കുകൾ ബാധകമാക്കുകയും, ഒരു ഭാഗത്തു കാർ പുൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ? നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ, മറ്റു പല ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേവല ഭാഗ്യ ചെലവ് കഴിയും. നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിച്ച കാർ ചെക്ക് പരിഗണിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വാഹനം ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

ഒരു പ്രീ-ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറോ ട്രക്ക് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്വകാര്യ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപയോഗിച്ച കാർ നിന്നും വാങ്ങുന്ന, ഇല്ലെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഡീലർഷിപ്പ് നിന്ന് ഒരു കാർ കൂടുതൽ താങ്കള്ക്കു വസ്തുത ഒഴികെ. ഉപയോഗിച്ച കാർ വിൽപനയ്ക്ക് സാധാരണയായി അവരുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ ഒന്ന് ഒരു ഉപയോഗിക്കാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച കാർ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയ അഥവാ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആ കാറുകൾ പരിശോധിച്ച് അവരെ പരിശോധിക്കാൻ, കാറുകൾക്കായിരുന്നു ചീട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റില്ല കഴിയും എങ്കിൽ തുടർന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ. ട്രേഡ് ആൻഡ് പൂർണ്ണമായ ജങ്ക് ആകുന്നു ചില കാറുകൾ ലേലത്തിൽ വിറ്റു ചെയ്യും, ഒപ്പം ചില ഡീലർമാർക്ക് ചീട്ടു വിറ്റു ചെയ്യും. എന്നാൽ അതെ, പ്രശ്നങ്ങൾ, മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും കാറുകൾ ഡീലർഷിപ്പ് ന്റെ ചീട്ടു വിറ്റു; നീ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ കാറുകൾ ഒന്നാണ് മുകളിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അവർ വാഹനം ന് preformed ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം വ്യവസ്ഥയിൽ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കാൻ ഡീലർ ചോദിക്കുക, അവർ നിങ്ങളെ വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കുന്ന വാഹനം വേണ്ടി വാങ്ങിയത് എന്ന് ഒരു വാഹനം വ്യവസ്ഥയിൽ റിപ്പോർട്ട്.

സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വില്പനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ (ഉടമ വില്പനയ്ക്ക്) കാരണം വാഹനം ശരിയായി ഉടമ വളർത്തിയ ചെയ്തു ചിന്ത സാധ്യതകൾ ബയർ വളരെ ആകർഷകമാണ്, അവർ ഉപയോഗിച്ച കാർ ഡീലർഷിപ്പുകൾ വിൽപ്പന കിട്ടിയതിന് കാറുകളും ട്രക്കുകളും അപേക്ഷിച്ച് ഉടമയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ ചെയ്താൽ അവർ ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കും എന്ന്. സ്വന്തം കാർ വിൽക്കാൻ ജനം ഡീലർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ചിലവ് എല്ലാ ഇല്ല. ഈ ഉടമകൾ വില്പനയ്ക്ക് മാത്രം എന്നു ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകൾ ഒരു ഉപയോഗിച്ച കാർ ഒരു സമാനമായ ബജാജുമായി മുഴുവന് കുറവോ ചെലവ് അനുവദിക്കുന്നു.

stolen vehicle checkഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് അല്പം കൂടുതൽ നഷ്ട കഴിയും ആണെങ്കിലും. നിങ്ങൾ ഒരു തലത്തില് കേടായതുപോലെ അല്ലയോ എന്ന് ഔത്സുക്യത്തിൻറെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ ഒരു ഡീലർഷിപ്പുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം ഒരു മോശം വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടുപോലും അല്ലെങ്കിലും അല്ലയോ എന്ന് അതത് ആവശ്യം. പിന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ വിൽപ്പനക്കാരൻ കൊണ്ട്, അവർ ശരിക്കും വാഹനം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് (കാർ മോഷ്ടിച്ചു)?run vin number

നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ഓൺലൈൻ പോയി ഓൺലൈൻ വാഹനം തിരയാൻ എന്നതാണ്. ഈ കൃത്രിമം സാധ്യമായ ഓഡോമീറ്റർ നിങ്ങളെ ജാഗരൂകരാക്കാൻ സഹായിക്കും, പ്രധാന അപകടങ്ങള് വാഹനം കളവു ആണെങ്കിൽ.

ഒടുവിൽ, നിങ്ങൾ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വാഹനം നിങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്ക് ചൊല്ലി പരിശോധിച്ചിരുന്നോ കഴിയും എങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നു ആണ്. എന്നുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്ക് ഉണ്ടാകും കൂടാതെ ഒരിക്കൽ മേൽ വാഹനം ഒരു നല്ല നൽകുകയും, എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും.

നിൽക്കൂ അത് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ആണ് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിന്നെയെനിക്കിഷ്ടമായി ചെയ്യും പോലെ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ട്യൂൺ.

ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഉപയോഗിച്ച കാർ വാങ്ങുന്നതിനു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു കണ്ടെത്തി ഒരു വലിയ വീഡിയോ ആണ് –